De zorgaanbieder met een persoonlijke aanpak, volledig gespecialiseerd in autisme.

Heb je vragen? We helpen je graag op weg

Telefoonnummer
040 8795062

info@autismepunt.nl

Wachttijden
U kunt zich altijd aanmelden voor groepen en trainingen.
Voor informatie hierover kunt u mailen naar: info@autismepunt.nl

Behandeling 18+             U kunt zich aanmelden voor behandeling als u verzekerd bent bij één van de volgende                                                               zorgverzekeraars: ASR, DSW, Eucare/Aevitea                                                                                       Behandeling 18-              Tot 1 december hanteren we een aanmeldstop

Diagnostiek 18+            U kunt zich aanmelden voor behandeling als u verzekerd bent bij één van de volgende                                                               zorgverzekeraars: ASR, DSW, Eucare/Aevitea
Diagnostiek 18-              Tot 1 december hanteren we een aanmeldstop

Begeleiding 18-               De aanmeldstop is verlengd tot 1 december 2023
Begeleiding 18+              De aanmeldstop is verlengd tot 1 december 2023

Werk en Onderwijs          U kunt zich aanmelden

 

Nieuwe werkwijze binnen Autismepunt !

Vanaf begin juni 2023 hebben we bij Autismepunt onze werkwijze aangepast: we werken voortaan met 1 aanmeldloket, genaamd het screenteam.

Vragen en verzoeken rondom de aanmeldingen en de aanmeldprocedure gaan via het screenteam.
Als er geen aanmeldstop is, maken wij een afspraak met u voor een screengesprek. In dit gesprek willen we samen met u de vraag aan Autismepunt helder krijgen en daarna meteen duidelijkheid geven of u (eventueel op termijn) door ons geholpen kan worden en zo ja ook wat de zorgbehoefte of coachvraag precies is.

Let wel we hebben nog steeds wachttijden/ aanmeldstoppen: wel kunnen we kijken of we in de tussentijd iets anders kunnen betekenen of meedenken naar andere tijdelijke hulp.
Het aanmeldformulier komt vanaf nu te vervallen.
Na het screengesprek wordt er gekeken of we de zorgbehoefte/coachvraag meteen kunnen oppakken: U krijgt uitleg over de aan te vragen indicatie of financiering (zie ook toelichting per team) en als er geen wachtlijst is wordt er een passende medewerker (behandelaar, begeleider of re-integratie/jobcoach) gezocht. Er wordt vervolgens een startgesprek ingepland.

 

Begeleiden & Wonen

Algemene Informatie

Diagnostiek & Behandeling

Algemene Informatie

Werk & Onderwijs

Algemene Informatie

Opleiding & Kennis

Algemene Informatie

Alles in huis op het gebied van autisme

Van diagnostiek, behandeling en begeleiding tot en met trainingen, workshops en cursussen. Autismepunt heeft alle expertise onder één dak!

Meer over Autismepunt en ons team van specialisten

Onze kernwaarden

Bij Autismepunt zijn we erg gehecht aan onze kernwaarden. Ze zijn verankerd in onze cultuur en de manier waarop we werken.

Passie

Met enthousiasme, gedrevenheid en vastberadenheid je werk doen.

Persoonlijke ontwikkeling

Mensen inspireren en laten ontdekken. Werken aan erkenning en zelfvertrouwen.

Puur

Authentiek zijn.
Oprecht betrokken. We communiceren open en helder.

‘Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid.’

Albert Einstein