image

Medewerker frontoffice

Autismepunt heeft plaats voor een:

Medewerker frontoffice

Functieprofiel Medewerker Frontoffice

Doel van de functie
Vormt het gezicht van Autismepunt en handelt klantcontacten af.

Verantwoordelijkheden
Klanten - bezoek ontvangen / te woord staan en informeren
Registratie en administratieve werkzaamheden zijn correct en tijdig uitgevoerd. 
Handelt eenvoudige (informatie)vragen zelfstandig af


Plek binnen de organisatie
De frontoffice medewerker ressorteert hiërarchisch onder clusterleider bedrijfsvoering 
en ontvangt functionele werkinstructies van de senior frontoffice medewerker.

Resultaatgebieden
- Ontvangt mensen die binnenkomen, beantwoordt de telefoon en beoordeelt 
aan de hand van de vraag/ onderwerp wat nodig is
- Vraagt zo nodig informatie op of verstrekt informatie aan belanghebbenden 
(klanten, interne organisatie, externe instanties)
- Informeert deelnemers aan activiteiten e.d. over o.a. organisatorische zaken
- Houdt aanmeldingen van activiteiten / bijeenkomsten e.d. bij
- Verricht kopieerwerk
- Maakt post klaar en verzendt deze
- Zorgt dat ruimtes klaar staan voor activiteiten e.d.
- Zorgt samen met de collega’s voor continuïteit in de werkzaamheden 
van de frontoffice Omgeving
- Biedt waar nodig een luisterend oor en biedt zo ondersteuning
- Verwijst zo nodig door naar een collega of externe instantie
- Onderhoudt uit de functie voortvloeiende externe contacten Bedrijfsvoering
- Verricht overige lichte administratieve werkzaamheden
- Verzorgt koffie / thee voor team, activiteiten en overige overleggen
- Verwerkt data in het registratiesysteem
- Neemt deel aan (werk)overleggen Vernieuwen en verbeteren
- Bijdragen aan continue verbetering van werkprocessen zijn geleverd

Gedragsindicatoren
- Is klantgericht en dienstverlenend
- Beheerst de Nederlandse taal uitstekend, zowel schriftelijk als mondeling
- Werkt zelfstandig, nauwkeurig en efficiënt
- Houdt het hoofd koel en toont zich kalm en zelfverzekerd
- Houdt overzicht, handelt vlot en vastberaden
- Is flexibel en stressbestendig i.v.m. werkzaamheden onder tijdsdruk
waarbij verstoring kan optreden
- Herkent emoties, spanningen en afwijkend gedrag
- Stemt bij twijfel af met een collega of leidinggevende Omgeving
- Beschikt over goede sociale vaardigheden voor het onderhouden van 
contacten met klanten, vrijwilligers en collega’s
- Is integer
- Is een teamspeler
- Draagt actief bij aan een open en prettige werksfeer Bedrijfsvoering
- Regelgeving, protocollen, dienstinstructies, procedures en veiligheidsvoorschriften 
worden nageleefd
- Administratie is op orde
- Heeft kennis van administratieve procedures
- Heeft ervaring met geautomatiseerde gegevensverwerking en bestandsbeheer 
Vernieuwen en verbeteren
- Deelt kennis en ervaring met collega's
- Maakt zich nieuwe procedures snel eigen
- Leert van eigen ervaring en fouten
- Stelt zich open op voor feedback van collega's en trekt hier lering uit

Resultaatgebieden 
Accuraat werken 
Inlevingsvermogen 
Integriteit 
Oordeelsvorming 
Samenwerken 
Stressbestendigheid 
Zelfontwikkeling

Functie-eisen
MBO werk- en denkniveau
Heeft kennis van administratieve procedures
Heeft ervaring met geautomatiseerde gegevensverwerking en bestandsbeheer 
Salarisschaal 20

Contact
Mocht je interesse en/of vragen hebben, kun je contact opnemen met het secretariaat:
secretariaat@autismepunt.nl 
040-8795062