• Home
  • Werk & Onderwijs
  • Voor gemeentes, UWV en andere instanties
Voor gemeenten & instanties

Wij scoren een 9 in het klanttevredenheidsonderzoek ‘Modulaire re-integratiediensten’ in 2022

Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening aansluit bij de wens en behoefte van onze opdrachtgevers en cliënten.

Wij voeren voor het UWV, gemeentes en participatiebedrijven trajecten uit om mensen met autisme te ondersteunen in het vinden en behouden van passende dagbesteding en/of werk. Wij leveren maatwerk op het gebied van re-integratie en jobcoaching, binnen de kaders van de trajecten van de instantie. Kwaliteit leveren is hierin leidend. Tevens bieden wij mogelijkheden voor in-company cursussen/trainingen en is er een mogelijkheid om een gespecialiseerde jobcoach van Autismepunt te detacheren bij uw bedrijf.

Wat kunt u verwachten?

Beeldvorming:
Kenmerkend in onze trajecten is de aandacht voor beeldvorming. Hiermee brengen we in kaart wat iemand kan, nodig heeft en welke rol autisme speelt in het uitvoeren van het werk. Te denken valt dan aan; werktijden, fysieke werkplek, en de werkzaamheden. Tevens richten we ons op de kwaliteiten en interesses, zelfkennis, aangeven van grenzen en algemene communicatie. Zo nodig maken we gebruik van de Trimetrix (DISC, Driving Forces en EQ) en diverse overige beeldvormingstesten. Op basis van deze gegevens ontstaat er een persoonlijk profiel, welke de leidraad vormt voor verdere coaching.

Jobcoaching en re-integratie:
Ons team van jobcoaches biedt jobcoaching in verschillende vormen, te denken aan Modulaire trajecten, Werkfit, Naar Werk en Jobcoaching trajecten via het UWV. Deze trajecten zijn bij Autismepunt altijd maatwerk, waarbij we voortborduren op de inzet van het UWV. Het werkplan is hierbij altijd leidend. Gedurende het traject houden we contact met het UWV en kunnen we de gekozen koers waar nodig bijstellen. Autismepunt voert in opdracht van verschillende gemeentes drie soorten trajecten uit voor mensen met een participatiewet-uitkering. Het betreft een activeringstraject, een werktraject en een maatwerktraject (PRB). De doelen van het traject stellen we gezamenlijk op.
Vanuit het persoonlijk profiel wordt er gezocht naar passend en duurzaam werk/ vrijwilligerswerk of dagbesteding binnen de mogelijkheden van de cliënt.  Indien nodig besteden we aandacht aan voorbereidingen richting sollicitatieactiviteiten. U kunt hierbij denken aan het opstellen van een cv, sollicitatiebrief, LinkedIn-profiel en het voorbereiden op een sollicitatie/netwerkgesprek. Bij jobcoaching trajecten wordt er gelijktijdig gestart met beeldvorming en jobcoaching on the job.

In- company cursus/ training:
In de afgelopen jaren hebben we veel kennis verworven en ervaring opgebouwd over autisme op de werkvloer en binnen het onderwijs. Deze kennis willen we graag delen. Daarom geven we trainingen en cursussen aan bijvoorbeeld managers en leidinggevenden, arbeidsdeskundigen, bedrijfsartsen en docenten. Ook bij deze trainingen en cursussen is maatwerk het sleutelwoord.

Detachering:
Op dit moment lopen er verschillende detacheringen van onze jobcoaches bij het Summa College en Fontys Hogescholen. Wij houden ons bezig met het begeleiden van BBL studenten en docenten, daarnaast geven we trainingen en cursussen. Wanneer u graag structureel meer kennis van autisme binnen uw bedrijf wilt hebben, dan zijn er mogelijkheden om een jobcoach van Autismepunt te detacheren binnen uw organisatie. Dit kan al vanaf een aantal uren per week.

Na de aanmelding via de website, telefonisch of  e-mail vindt er een telefonisch screengesprek plaats zodat wederzijdse verwachtingen helder zijn. Dit geeft beide partijen de kans om een goede inschatting te maken van de haalbaarheid van de hulpvraag van de cliënt en wat wij kunnen bieden. Tevens maken wij een inschatting welke jobcoach het beste bij de hulpvraag past en vindt er een klikgesprek met de cliënt plaats. Op basis van deze informatie overlegt de jobcoach met de contactpersoon om te komen tot een passend traject binnen de procedures van de instantie.

Bent u geïnteresseerd in een training/cursus op locatie of heeft een vraag over detachering? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op om te praten over de mogelijkheden.