image

Autisme en talenten

Zoals elk mens, moeten ook mensen met autisme het hebben van hun talenten.

Autisme is met name een handicap met betrekking tot het dagelijks leven. Het dagelijks leven is te veel uitgewaaierd, oftewel te weinig ingekaderd. Mensen met autisme functioneren aanzienlijk beter binnen duidelijke kaders. Dit kan hun specifieke interessegebied, en/of hun werk zijn.

Een man met autisme is eigenaar van een bedrijf waar 15 mensen werken. Hij vertelt dat het runnen van het bedrijf geen probleem voor hem is, Hij heeft goed overzicht en inzicht in zijn bedrijf en wordt daarbij zelfs als een prettige baas ervaren.
Over zijn thuissituatie praat hij heel anders. Als ik de voordeur opendoe, dan weet ik niet meer wat ik moet doen en hoe ik moet reageren. Ik voel me compleet onthand.

Sommige mensen met autisme beschikken zelfs over uitzonderlijke talenten. Talentvolle mensen zijn per definitie talentvol op een of enkele gebieden, niet op alle gebieden. Talentvol zijn betekent altijd dat je op andere gebieden beduidend lager scoort. Net zoals bergen bij dalen horen en + bij – Het is eigenlijk zo logisch als wiskunde.
De neurotypicals zou men kunnen typeren als stabiel maar weinig talentvol. Ze zijn weliswaar soepel in het contact, maar het is ook de wereld van ongeveer, blabla, gebakken lucht, oude jongens krentenbrood, veel woorden en weinig wol.
De stabielen hebben de talentvollen nodig om verder te komen en andersom.

talenten_tabel

De rode lijn geeft de talenten van mensen met autisme aan, de groene van de mensen zonder. Tussen de stippellijnen geeft gemiddelden aan. Buiten de stippellijnen gaat het over bovengemiddeld, of ondergemiddeld presteren. Denk aan talenten op het gebied van: kennis, wetenschap, sport, kunst, handel.

Beroemde mensen met autisme: Socrates, Einstein, Leonardo da Vinci, Newton, Beethoven, Steven Spielberg, Bill Gates.
Toch geen verkeerd rijtje om bij te horen!

Een opvallend talent van mensen met autisme is hun vermogen om zich te kunnen focussen. Mensen met autisme zijn vaak enorm gedreven en kunnen als geen ander ergens voor gaan.

Sommige mensen met autisme hebben ondersteuning nodig bij het richting geven aan hun talenten. Zonder steun van buitenaf blijven hun talenten verborgen voor de buitenwereld. Hun talenten blijven binnenskamers in hobbyistische sfeer, ook als het om pareltjes van creativiteit gaat.

De komst van de computer en internet biedt mensen met autisme een uitbreiding van hun mogelijkheden. Mensen met autisme kunnen thuis, op hun eigen tempo, hun eigen wijze en tijdstip, contacten met anderen aangaan en onderhouden.
Ook betreft werk geeft de computer nieuwe mogelijkheden. Voor sommige mensen met autisme is het te belastend om buiten hun huis in een vreemde omgeving samen met anderen te moeten werken. Thuis werken en communiceren via de computer biedt mensen met autisme nieuwe mogelijkheden.

 

© Alex Henkelman