image

Begeleid wonen

Onze visie op begeleid wonen
Zoals dit voor alle levensgebieden geldt, vraagt ook wonen voor mensen met autisme om maatwerk. De begeleiding dient per persoon te worden afgestemd. Wat heeft iemand nodig om zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren?
Passend wonen en werken zijn belangrijke pijlers in ieders leven. Als een cliënt passend woont en een zinvolle daginvulling heeft, neemt de zorgvraag vaak met tientallen procenten, tot soms zelfs wel 90% af.
Wij zien, dat voor de mensen uit onze doelgroep, een eigen, zelfstandige woonruimte, het meest passend is en vaak zelfs noodzakelijk, om te kunnen functioneren. Samen met anderen wonen, staat voor veel mensen met autisme gelijk aan overvraging en overprikkeling, met als gevolg, verergering van de problematiek.

Door hun andere manier van informatie verwerken kost het de meeste mensen met autisme meer energie om te functioneren. Om dit te kunnen opbrengen hebben ze een woonplek nodig waar ze zich; kunnen terugtrekken en niet sociaal hoeven te zijn, zodat ze weer kunnen opladen.

Begeleid wonen via DOOR
DOOR is een samenwerkingsverband van 10 zorgaanbieders en 7 woningcorporaties in de regio.
Autismepunt is lid van DOOR en de DOOR constructie past ook helemaal binnen onze visie; namelijk zo zelfstandig mogelijk wonen, met zorg op maat.
Alleen de gemeentes waar de corporaties woningen bezitten vallen onder DOOR.
DOOR gemeentes zijn: Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Aalst-Waalre, Veldhoven, Valkenswaard, Bergeijk, Best, Nuenen, Son en Breugel, Bladel en Oirschot.

DOOR werkt in grote lijnen hetzelfde als een urgentie, het verschil is dat het in het geval van DOOR gaat het om mensen die in een zorgtraject zitten.
Voorwaarde is dat er geen andere mogelijkheden zijn dan DOOR en dat zonder de inzet van DOOR er sprake is van langdurige stagnatie in het zorgtraject.
Cliënten die in aanmerking komen voor DOOR krijgen zelfstandige woonruimte, zoals deze ook via inschrijving verkregen kan worden. Hierbij wordt rekening gehouden met inkomen en leeftijd. Het woningaanbod is eenmalig, er wordt ‘in redelijkheid’ rekening gehouden met voorwaarden die samenhangen met de problematiek.

De DOOR constructie is bedoeld voor cliënten die intensieve woonbegeleiding nodig hebben.

Wooninitiatieven 
Er zijn de wijk Limbeek (Woensel zuid) twee wooninitiatieven, dit zijn gemeenschappelijke ruimtes waar wordt gekookt op maandag tot en met donderdag en waar in loopmiddag georganiseerd worden.

Je kunt aansluiten bij een wooninitiatief met een passende WMO-beschikking.

Eikenburg
Het wooninitiatief op Eikenburg zit vol. Inschrijven is niet meer mogelijk.
Autismepunt is samen met woningcorporatie Trudo bezig om op het voormalig kloosterterrein van Eikenburg een wooninitiatief te realiseren.

Het klooster
In het klooster worden maximaal 15 appartementen wordt gereserveerd voor cliënten van Autismepunt die woonbegeleiding nodig hebben. Deze woningen zijn bedoeld voor cliënten die ervoor kiezen hier langdurig te gaan wonen. De minimum leeftijd hiervoor is 25 jaar.

Van de bewoners van het Klooster wordt verwacht dat ze bewust kiezen voor het wonen op een voormalig kloosterterrein en een bijdrage willen leveren aan het wonen op een kloosterterrein.

Wanneer de woningen worden opgeleverd is nu nog niet duidelijk.

Voor meer info kun je mailen naar secretariaat@autismepunt
Contactpersoon: Ank Visser