• Home
  • Begeleiden & Wonen
  • Aanmeldprocedure
Aanmeldprocedure

Jezelf of iemand anders aanmelden bij Autismepunt doe je eenvoudig in vijf overzichtelijke stappen.

Duidelijkheid vinden we bij Autismepunt erg belangrijk.

Als je ervoor kiest om gespecialiseerde begeleiding van Autismepunt te ontvangen volgen hier een aantal te nemen stappen. Om deze begeleiding te kunnen ontvangen van Autismepunt heb je een beschikking van de gemeente nodig. Hoe dit in zijn werk gaat is afhankelijk van de gemeente waar je woont.

Op de site van de rijksoverheid staat uitleg over de WMO.

Voordat je een intakegesprek hebt bij Autismepunt is het fijn als je al contact hebt met jouw generalist of WMO-medewerker uit de gemeente waar je woont. Zij gaan met jou in gesprek om de hulpvragen in kaart te brengen en geven een passende indicatie (budget) af.

Stap 1
Neem contact op met jouw gemeente. Zij kunnen je vertellen welke procedure er is om een beschikking te ontvangen. Eindhoven: http://wijeindhoven.nl/vind-je-wijk/

Overige gemeenten: ga naar de website van jouw gemeente en neemt contact op met het WMO-loket.

Stap 2
Er wordt een keukentafelgesprek gepland met een generalist of WMO-medewerker waarin samen met jou wordt gekeken welke zorg je nodig hebt. Tijdens dit gesprek geef je aan dat je gespecialiseerde begeleiding wilt ontvangen van Autismepunt.

Stap 3
Wij adviseren om samen met jouw generalist of WMO-medewerker contact op te nemen met het secretariaat van Autismepunt voor het aanvragen van een aanmeldformulier: Tel: 040 8795062 of per mail.

Stap 4
Je wordt gebeld door het secretariaat van Autismepunt voor het inplannen van een intakegesprek. Doel van dit gesprek is duidelijk krijgen welke hulpvragen je hebt en welke ondersteuning hier het beste bij past. Wij hechten veel waarde aan een juiste matching en vinden het belangrijk om een goed beeld te vormen van jou en de ondersteuning die je nodig hebt. De generalist of WMO-medewerker wordt ook uitgenodigd voor dit gesprek, zodat er samen gekeken wordt welke beschikking aangevraagd kan worden en of je zorgvraag past binnen Autismepunt.

Stap 5
Het intaketeam gaat een passende begeleider voor je zoeken. Zodra de beschikking is afgegeven neemt het intaketeam contact met je op om het vervolg te bespreken.

Wij hechten veel waarde aan het vinden van de juiste match.

Autismepunt

Eigen  bijdrage
De WMO-wet kent een eigen bijdrage afhankelijk van je inkomen. Vanaf 18 jaar betaal je een eigen bijdrage voor gespecialiseerde begeleiding en beschermd wonen. Deze inkomensafhankelijke eigen bijdrage wordt achteraf door het CAK met je verrekend. Op deze website kun je je eigen bijdrage berekenen.

Budgetten
Er zijn twee soorten budgetten die afgegeven kunnen worden. Bij zorg in natura (ZIN) heb je geen eigen administratie. Autismepunt stuurt de rekening naar de gemeente. Het enige wat je moet doen is een paraaf zetten op de gemaakte uren. Zorg in natura is handig als er maar één zorgorganisatie in beeld is.

Een persoonsgebonden budget (PGB) is handig als er meerdere zorgorganisaties betrokken zijn. Maar je bent dan wel zelf verantwoordelijk voor het beheren van je begeleidingsbudget en de administratie.