• Home
  • Begeleiden & Wonen
  • Aanmeldprocedure
Aanmeldprocedure

Jezelf of iemand anders aanmelden bij Autismepunt doe je eenvoudig in vijf overzichtelijke stappen.

Duidelijkheid vinden we bij Autismepunt erg belangrijk. Daarom hebben we de aanmeldprocedure hieronder stap voor stap uitgelegd.

Let op: Voordat je jezelf gaat aanmelden heb je een beschikking nodig vanuit de WMO. Om je aan te melden is er een betrokken WMO consulent of generalist nodig. Hieronder staat beschreven welke stappen je hiervoor moet zetten.

Voordat je een intakegesprek hebt bij Autismepunt is het noodzakelijk dat je contact hebt met jouw generalist of WMO-consulent uit de gemeente waar je woont. Zij gaan met jou in gesprek om de hulpvragen in kaart te brengen en geven een passende indicatie af.

Stap 1
Neem contact op met jouw gemeente. Zij kunnen je vertellen welke procedure er is om een beschikking te ontvangen. Ga naar de website van jouw gemeente om te kijken op welke manier je zorg kan aanvragen.

Stap 2
Er wordt een keukentafelgesprek gepland waarin de generalist of WMO-consulent met jou kijkt welke zorg je nodig hebt. Het budget kan worden afgegeven in een persoonsgebonden budget (PGB) of in zorg in natura (ZIN). Voor ZIN geldt: Autismepunt valt onder de ZCB (Zorgcoöperatie Brabant). De beschikking moet naar de ZCB worden gestuurd met daarbij als uitvoerende instantie Autismepunt.

Stap 3
Wij adviseren om samen met jouw generalist of WMO-consulent, je aan te melden via de contactpagina.

Stap
Nadat je jezelf hebt aangemeld wordt er bekeken of wij de beste instantie zijn om jouw hulpvraag op te pakken. Als de hulpvraag passend is word je uitgenodigd voor een intakegesprek. Het doel van dit gesprek is duidelijk krijgen welke hulpvragen je hebt en welke ondersteuning hier het beste bij past. Wij hechten veel waarde aan het vinden van de juiste match  en vinden het belangrijk om een goed beeld te vormen van jou en de ondersteuning die je nodig hebt.

Stap 5
Het intaketeam gaat een passende begeleid(st)er voor je zoeken. Zodra de indicatie is afgegeven, neemt het intaketeam contact met je op om een kennismaking te plannen met je begeleid(st)er en kan de begeleiding starten.

Wij hechten veel waarde aan het vinden van de juiste match en vinden het belangrijk om een goed beeld te vormen van jou en de ondersteuning die je nodig hebt.

Autismepunt

Eigen  bijdrage
De WMO-wet kent een eigen bijdrage afhankelijk van je inkomen. Vanaf 18 jaar betaal je een eigen bijdrage voor gespecialiseerde begeleiding en beschermd wonen. Deze inkomensafhankelijke eigen bijdrage wordt achteraf door het CAK met je verrekend. Op deze website kun je je eigen bijdrage berekenen.

Budgetten
Er zijn twee soorten budgetten die afgegeven kunnen worden. Bij zorg in natura (ZIN) heb je geen eigen administratie. Autismepunt stuurt de rekening naar de gemeente. Het enige wat je moet doen is een paraaf zetten op de gemaakte uren. Zorg in natura is handig als er maar één zorgorganisatie in beeld is.

Een persoonsgebonden budget (PGB) is handig als er meerdere zorgorganisaties betrokken zijn. Maar je bent dan wel zelf verantwoordelijk voor het beheren van je begeleidingsbudget en de administratie.