• Home
 • Begeleiden & Wonen
 • Begeleiden & Wonen
Begeleidingsvormen en mogelijkheden

Welke vormen van begeleiding bij jou passen, hangt af van je hulpvraag en doelen.

Hoe kunnen we jou zo goed mogelijk deel laten nemen in onze samenleving?

Welke begeleiding nodig is om iemand zo goed mogelijk te ondersteunen, verschilt voor iedereen.  We bieden daarom verschillende vormen van begeleiding aan. Individuele begeleiding waarbij we kijken naar jou als persoon, woonbegeleiding waarbij we je zo zelfstandig mogelijk laten wonen, gezins- en relatiebegeleiding voor de mensen om je heen, en groepsbegeleiding.

Aan de hand van het begeleidingsplan dat we samen met je opstellen bepalen we welke begeleiding voor jou (en misschien ook wel de mensen om je heen) het meest geschikt is. Hierbij kijken we niet alleen naar wat je hulpvraag is en wat je doelen zijn. We houden ook rekening met je thuissituatie en je werk- of leeromgeving.

Individuele begeleiding
Op individueel niveau sluit onze begeleiding altijd aan bij jouw hulpvragen en bij je leefomgeving. Vervolgens gaan we een begeleider aan je koppelen die het beste bij jouw hulpvraag past. Deze begeleider gaat samen met jou starten met beeldvorming en het opstellen van je begeleidingsplan. Hierbij wordt er bijvoorbeeld gekeken naar de volgende hulpvragen en leerdoelen:

 • Vergroten van je zelfstandigheid
 • Planning en organisatie
 • Specifieke woonbegeleiding (bijv. huishouden, administratie)
 • Budgetteren
 • Begeleiding vrije tijd
 • Energieverdeling
 • Zelfkennis vergroten over je eigen autisme
 • Hulp bij het opbouwen van sociaal netwerk

Woonbegeleiding

Passende woonruimte is voor mensen met autisme erg belangrijk en vraagt vrijwel altijd om maatwerk. Daarom kijken we met jou persoonlijk wat je nodig hebt om zo zelfstandig mogelijk te kunnen wonen en functioneren. We zien doorgaans dat passende woonruimte in combinatie met een zinvolle daginvulling een dalende zorgvraag als gevolg heeft. En dat is precies waar we het allemaal voor doen.

Zelfstandig wonen
Voor mensen met autisme is zelfstandige woonruimte doorgaans het meest geschikt, en vaak zelfs noodzakelijk om te kunnen functioneren. Samen met anderen wonen leidt bij veel mensen met autisme al snel tot overvraging en overprikkeling, met als gevolg een verergering van de problematiek. Daarom vormt een permanente, veilige ‘eigen’ woonruimte in combinatie met begeleiding op maat bij Autismepunt de basis.

Woonpunten
Verandering is vaak een heikel punt bij mensen met autisme. Dat geldt natuurlijk ook voor je dagelijkse leefomgeving. Daarom streven we bij Autismepunt naar het vinden van woonruimte waar je permanent kunt blijven wonen. Hierbij is het opbouwen van een netwerk in de buurt van aanzienlijk belang. Wij hebben op twee locaties binnen Eindhoven een woonpunt waar cliënten op vaste tijden deel kunnen nemen aan begeleidingsactiviteiten zoals kookavonden en inloopmiddagen.

Gezins- en relatiebegeleiding
De directe sociale omgeving speelt een belangrijke rol in het dagelijkse leven en is van grote invloed op het functioneren van mensen met autisme. We bieden daarom begeleiding aan gezinnen, partners en andere systemen. Deze ondersteuning vindt plaats in de thuissituatie en bestaat uit het aanleren van vaardigheden, het geven van opvoedondersteuning en het aanreiken van handvatten in de communicatie. Hierbij hebben we aandacht voor hulpvragen zoals:

 • Hoe kunnen we als gezin rustig samen aan tafel zitten eten?
 • Hoe kan ik leren mijn partner beter te begrijpen?
 • Hoe kan ik mijn huis prikkelarm inrichten?
De directe sociale omgeving speelt een belangrijke rol in het dagelijkse leven en is van grote invloed op het functioneren van mensen met autisme.

Autismepunt

Groepsbegeleiding
Afhankelijk van de vraag en het animo bieden we vanuit Autismepunt verschillende groepsactiviteiten aan. Zo hebben we een activiteitengroep waarin iedere maand begeleide activiteiten worden georganiseerd.
Gelijkgestemden kunnen bijvoorbeeld bij elkaar hun verhaal kwijt in een lotgenotengroep. Bij voldoende animo wordt er ook een zanggroep aangeboden.

Activiteitengroep
De activiteitengroep organiseert maandelijks een begeleide activiteit. Je leert hierdoor oefenen met contact maken en onderhouden. De activiteiten worden voor een half jaar vooraf ingepland. Voorbeelden van activiteiten: bowlen, BBQ’en, Glowgolf, uit eten, bingo, etc. Er komen ongeveer 5-15 cliënten per keer.

Zanggroep
Tanneke van der Heijden begeleidt een zanggroep. Op dit moment draait er geen meiden- en vrouwengroep. Bij voldoende deelnemers gaan wij deze weer opstarten. Mocht je interesse hebben om hieraan deel te nemen: mailadres voor aanmelding.

Lotgenotengroep
Het doel van de lotgenotengroep is het bieden van een veilige omgeving waarin iedereen de tijd krijgt om te praten over wat hem of haar bezig houdt. Deelnemers kunnen erkenning en herkenning vinden bij lotgenoten en horen van elkaar hoe ze omgaan met hun leven met autisme.