• Home
  • Begeleiden & Wonen
  • Financiering regelen
Financiering regelen

Financiering aanvragen voor begeleiden en wonen regel je eenvoudig in drie stappen.

Duidelijkheid vinden we bij Autismepunt erg belangrijk.

Als je ervoor kiest om gespecialiseerde begeleiding van Autismepunt te ontvangen volgen hier een aantal te nemen stappen. Om deze begeleiding te kunnen ontvangen van Autismepunt heb je een beschikking van de gemeente nodig. Hoe dit in zijn werk gaat is afhankelijk van de gemeente waar je woont.

Op de site van de rijksoverheid staat uitleg over de WMO.

Voordat je een screengesprek hebt bij Autismepunt is het fijn als je al contact hebt met jouw generalist of WMO-medewerker uit de gemeente waar je woont. Zij gaan met jou in gesprek om de hulpvragen in kaart te brengen en geven een passende indicatie (budget) af.

Stap 1
Neem contact op met jouw gemeente. Zij kunnen je vertellen welke procedure er is om een beschikking te ontvangen. Eindhoven: http://wijeindhoven.nl/vind-je-wijk/
Overige gemeenten: ga naar de website van jouw gemeente en neemt contact op met het WMO-loket.

Stap 2
Er wordt een keukentafelgesprek gepland met een generalist of WMO-medewerker waarin samen met jou wordt gekeken welke zorg je nodig hebt. Tijdens dit gesprek geef je aan dat je gespecialiseerde begeleiding wilt ontvangen van Autismepunt.

Stap 3
Wij adviseren om samen met jouw generalist of WMO-medewerker contact op te nemen met Autismepunt voor het inplannen van een screengesprek (indien er geen aanmeldstop is). Voor meer info zie Home.

Eigen  bijdrage
De WMO-wet kent een eigen bijdrage afhankelijk van je inkomen. Vanaf 18 jaar betaal je een eigen bijdrage voor gespecialiseerde begeleiding en beschermd wonen. Deze inkomensafhankelijke eigen bijdrage wordt achteraf door het CAK met je verrekend. Op deze website kun je je eigen bijdrage berekenen.

Budgetten
Er zijn twee soorten budgetten die afgegeven kunnen worden. Bij zorg in natura (ZIN) heb je geen eigen administratie. Autismepunt stuurt de rekening naar de gemeente. Het enige wat je moet doen is een paraaf zetten op de gemaakte uren. Zorg in natura is handig als er maar één zorgorganisatie in beeld is.

Een persoonsgebonden budget (PGB) is handig als er meerdere zorgorganisaties betrokken zijn. Maar je bent dan wel zelf verantwoordelijk voor het beheren van je begeleidingsbudget en de administratie.