image

Begeleiding

Onze visie op begeleiding

Mensen met autisme zijn bijzondere, talentvolle, maar ook kwetsbare mensen.

Welke begeleiding iemand nodig heeft, om zo zelfstandig als mogelijk te kunnen functioneren, is bij iedereen anders. Begeleiding dient te worden afgestemd op de specifieke vragen van de persoon in kwestie. Aan tafel zitten met een werkmap is bijvoorbeeld niet de begeleiding, waar alle mensen met autisme op zitten te wachten. Mensen met autisme verwerken informatie anders. Hun waarneming is detailgericht, feitelijk, ze hebben vaak een goed geheugen voor feiten, het verkrijgen van overzicht is een probleem. Mensen met autisme zijn uitstekende waarnemers, maar daardoor zitten ze ook sneller vol en zijn ze vaak minder belastbaar. Ze hebben regelmatig tijd nodig om bij te komen, tijd waarin ze niet sociaal hoeven te zijn. Ze kunnen er slecht tegen als ze onder druk worden gezet, dit werkt vaak averechts en veroorzaakt overvraging. Mensen met autisme geven vaak heel feitelijk en exact aan hoe het bij hen werkt. Goed luisteren is dus belangrijk! Wederzijds vertrouwen is de basis van zowel begeleiding als behandeling. Als je niet durft te vertrouwen op de talenten en de kracht van de ander, kan je hooguit bereiken dat de ander je volgt in jouw doelen. Elk mens dient zijn eigen handleiding te ontdekken. Het is de taak van hulpverleners om mensen te helpen bij hun eigen kracht te komen.

“Ik begreep niet waarom hulpverleners mij probeerden te helpen door hun eigen oplossingen voor mijn problemen te geven.”
Arno de Poorter: ED 14-6-2013

Waar veel mensen met autisme behoefte aan hebben, is een houvast, een baken, een hulp-ik (RJ vd Gaag). Vanuit de theorie ‘The absent self’ van Uta Frith is dit ook begrijpelijk. Onze manier van begeleiden is nog het best te omschrijven als levensloopbegeleiding, zoals beschreven in: ‘Een leven lang anders’ een rapport over autisme, van de Gezondheidsraad uit 2009. Een relatie opbouwen, onderhouden en er zijn als het nodig is. Meewerken aan het ontwikkelen van een positief zelfbeeld, iemand leren zijn kwaliteiten in te zetten.

Begeleiding
Begeleiding richt zich op het zo zelfstandig mogelijk functioneren.
De onderverdeling begeleiding en behandeling is een theoretische, in de praktijk is er dan een groot grijs gebied. In zijn algemeenheid, is begeleiding meer praktisch van aard en gaat behandeling meer over het vergroten van de zelfkennis of over gedragsverandering. In het geval van autisme kan zowel behandeling als begeleiding van belang zijn. Behandeling wordt vaak tijdelijk ingezet terwijl  begeleiding soms wel langdurig, of zelfs levenslang nodig. Voor elk mens is het belangrijk om zichzelf te leren kennen, maar voor mensen met autisme is dit extra belangrijk. Waar ben ik goed in en wat zijn mijn valkuilen. Mensen met autisme zijn nu eenmaal sneller uit balans en moeten dus extra hun best doen om in balans te komen en blijven. Dit geldt natuurlijk niet alleen in het geval van autisme, maar in alle gevallen van verhoogde kwetsbaarheid. Mensen met autisme hebben veel kwaliteiten, maar vaak hebben ze behandeling en/of begeleiding nodig om deze kwaliteiten ook constructief te kunnen inzetten. Onze manier van werken heeft veel overeenkomsten met de TEACCH methodiek.
Al onze medewerkers zijn gespecialiseerd in autisme.

Onderdelen van begeleiding zijn o.a.:

  • Vergroten van de zelfstandigheid
  • Specifieke woonbegeleiding (bijv. huishouden, administratie)
  • Budgetteren
  • Begeleiding vrije tijd
  • Maar ook onderwerpen als hoe communiceer ik goed naar mijn omgeving wat ik nodig heb, hoe voorkom ik overprikkeling, spanningen in de relatie met partner of kinderen, hoe houd ik balans tussen werk en thuis, enz.
  • Balans hebben tussen activiteiten en rust.
  • Zelfkennis vergroten over je eigen autisme

Als je ervoor kiest om gespecialiseerde begeleiding van Autismepunt te ontvangen volgen hier een aantal te nemen stappen.

Om deze begeleiding te kunnen ontvangen van Autismepunt heb je een beschikking van de gemeente nodig. Hoe dit in zijn werk gaat is afhankelijk van de gemeente waar je woont. Op de site van de rijksoverheid staat uitleg over de WMO https://www.rijksoverheid.nl/…/zorg-en-ondersteuning-thuis/wmo-2015.

Voordat je een intakegesprek hebt bij Autismepunt is het fijn als je al contact hebt met jouw generalist of WMO-medewerker uit de gemeente waar je woont. Zij gaan met jou in gesprek om de hulpvragen in kaart te brengen en geven een passende indicatie (budget) af.

Stap 1: Neem contact op met jouw gemeente. Zij kunnen je vertellen welke procedure er is om een beschikking te ontvangen. Eindhoven: wijeindhoven.nl

Overige gemeenten: ga naar de website van jouw gemeente en neemt contact op met het WMO-loket.

Stap 2: Er wordt een keukentafelgesprek gepland waarin samen met jou wordt gekeken welke zorg je nodig hebt. Tijdens dit gesprek geef je aan dat je gespecialiseerde begeleiding wilt ontvangen van Autismepunt.

Het budget kan worden afgegeven in PGB (persoonsgebonden budget) of in ZIN (zorg in natura). Voor ZIN geldt: Autismepunt valt onder de ZCB (Zorg Coöperatie Brabant). De beschikking moet naar de ZCB worden gestuurd met daarbij als uitvoerende instantie Autismepunt.

Stap 3: Wij adviseren om samen met jouw generalist of WMO-medewerker contact op te nemen met het secretariaat van Autismepunt om een gezamenlijke intake te plannen: 040 8795062

Stap 4: Je hebt een intake bij Autismepunt. Doel van dit gesprek is duidelijk krijgen welke hulpvragen je hebt en welke ondersteuning hier het beste bij past. Wij hechten veel waarde aan een juiste matching en vinden het belangrijk om een goed beeld te vormen van jou en de ondersteuning die je nodig hebt.

Stap 5: Het intaketeam gaat een passende begeleid(st)er voor je zoeken. Zodra de indicatie is afgegeven neemt het intaketeam contact met je op om een kennismaking te plannen met je begeleid(st)er en kan de begeleiding starten.

Let op: De WMO-wet kent een eigen bijdrage afhankelijk van je inkomen. Vanaf 18 jaar betaal je een eigen bijdrage voor gespecialiseerde begeleiding en beschermd wonen.

Deze inkomensafhankelijke eigen bijdrage wordt achteraf door het CAK met je verrekend. Op onderstaande website kun je je eigen bijdrage berekenen: https://www.hetcak.nl/zelf-regelen/eigenbijdrage-rekenhulp

Er zijn 2 soorten budgetten die afgegeven kunnen worden.

Z.I.N. (Zorg In Natura): Bij dit budget heb je geen eigen administratie. Autismepunt stuurt de rekening naar de gemeente. Het enige wat je moet doen is paraaf zetten op de gemaakte uren zodat de gemeente weet dat het klopt. ZIN is handig als er maar 1 zorgorganisatie in beeld is.

PGB ( Persoons Gebonden Budget): PGB is handig als er meerdere zorgorganisaties betrokken zijn. Je moet dan je eigen PGB administratie doen en de facturen zelf naar de SVB sturen. Bij PGB mag je je eigen zorgorganisaties zoeken.

 

© Alex Henkelman