image

Begeleiding

Onze visie op begeleiding

Mensen met autisme zijn bijzondere, talentvolle, maar ook kwetsbare mensen.

Welke begeleiding iemand nodig heeft, om zo zelfstandig als mogelijk te kunnen functioneren, is bij iedereen anders. Begeleiding dient te worden afgestemd op de specifieke vragen van de persoon in kwestie. Aan tafel zitten met een werkmap is bijvoorbeeld niet de begeleiding, waar alle mensen met autisme op zitten te wachten. Mensen met autisme verwerken informatie anders. Hun waarneming is detailgericht, feitelijk, ze hebben vaak een goed geheugen voor feiten, het verkrijgen van overzicht is een probleem. Mensen met autisme zijn uitstekende waarnemers, maar daardoor zitten ze ook sneller vol en zijn ze vaak minder belastbaar. Ze hebben regelmatig tijd nodig om bij te komen, tijd waarin ze niet sociaal hoeven te zijn. Ze kunnen er slecht tegen als ze onder druk worden gezet, dit werkt vaak averechts en veroorzaakt overvraging. Mensen met autisme geven vaak heel feitelijk en exact aan hoe het bij hen werkt. Goed luisteren is dus belangrijk! Wederzijds vertrouwen is de basis van zowel begeleiding als behandeling. Als je niet durft te vertrouwen op de talenten en de kracht van de ander, kan je hooguit bereiken dat de ander je volgt in jouw doelen. Elk mens dient zijn eigen handleiding te ontdekken. Het is de taak van hulpverleners om mensen te helpen bij hun eigen kracht te komen.

“Ik begreep niet waarom hulpverleners mij probeerden te helpen door hun eigen oplossingen voor mijn problemen te geven.”
Arno de Poorter: ED 14-6-2013

Waar veel mensen met autisme behoefte aan hebben, is een houvast, een baken, een hulp-ik (RJ vd Gaag). Vanuit de theorie ‘The absent self’ van Uta Frith is dit ook begrijpelijk. Onze manier van begeleiden is nog het best te omschrijven als levensloopbegeleiding, zoals beschreven in: ‘Een leven lang anders’ een rapport over autisme, van de Gezondheidsraad uit 2009. Een relatie opbouwen, onderhouden en er zijn als het nodig is. Meewerken aan het ontwikkelen van een positief zelfbeeld, iemand leren zijn kwaliteiten in te zetten.

Begeleiding
De CIZ indicatiewijzer omschrijft begeleiding als het oefenen en inslijpen van tijdens behandeling aangeleerd gedrag. Begeleiding richt zich op het zo zelfstandig mogelijk functioneren.
De onderverdeling begeleiding en behandeling is een theoretische, in de praktijk is er dan een groot grijs gebied. In zijn algemeenheid, is begeleiding meer praktisch van aard en gaat behandeling meer over het vergroten van iemand zijn zelfkennis. In het geval van autisme is zowel behandeling als begeleiding van belang, al blijft iemand niet zijn leven lang in behandeling en is begeleiding soms wel langdurig, of zelfs levenslang nodig. Voor elk mens is het belangrijk om zichzelf te leren kennen, maar voor mensen met autisme is dit extra belangrijk. Waar ben ik goed in en wat zijn mijn valkuilen. Mensen met autisme zijn nu eenmaal sneller uit balans en moeten dus extra hun best doen om in balans te komen en blijven. Dit geldt natuurlijk niet alleen in het geval van autisme, maar in alle gevallen van verhoogde kwetsbaarheid. Mensen met autisme hebben veel kwaliteiten, maar vaak hebben ze behandeling en/of begeleiding nodig om deze kwaliteiten ook constructief te kunnen inzetten. Onze manier van werken heeft veel overeenkomsten met de TEACCH methodiek.
Al onze medewerkers zijn gespecialiseerd in autisme.

Onderdelen van begeleiding zijn o.a.:

  • Vergroten van de zelfstandigheid
  • Specifieke woonbegeleiding (bijv. huishouden, administratie)
  • Budgetteren
  • Taakanalyses
  • Begeleiding vrije tijd
  • Activiteiten
  • Dagbesteding

© Alex Henkelman