image

Diagnostiek en behandeling

Diagnostiek en behandeling

“Ik begreep niet waarom hulpverleners mij probeerden te helpen door hun eigen oplossingen voor mijn problemen te geven.”
Arno de Poorter: ED 14-6-2013

Onze visie op behandeling en diagnostiek
Wij nemen de tijd om een vertrouwensband op te bouwen en gaan niet alleen uit van vertrouwde methodes, maar blijven indien nodig creatief zoeken naar andere benaderingswijzen. Wij zijn innovatief en werken graag samen met ervaringsdeskundigen.
Onze behandeling is daadwerkelijk op maat.

De behandeling start met ‘beeldvorming’. Door middel van gesprekken, inventariseren we iemand zijn interesses, vaardigheden, mogelijkheden. Van daaruit besluiten we wat de cliënt aan behandeling nodig heeft. Wij willen aansluiten op de mogelijkheden en talenten van de cliënt en daarop verder bouwen.
Onze focus ligt op iemand zijn sterke kanten, we gaan uit van de inzichten en vaardigheden van de cliënt. Wat heeft iemand nodig om zo zelfstandig als mogelijk te kunnen functioneren?
Onze kennis van autisme is weliswaar noodzakelijk, maar dient vervolgens ergens in het achterhoofd te worden opgeslagen, want mensen met autisme zijn vooral gewoon mensen.
Mensen zijn veel meer dan hun autisme, wij zijn geïnteresseerd in iemand zijn ervaringen, persoonlijkheid, eigenheid, denkstijl, originaliteit, creativiteit.

Bescheidenheid is wat de hulpverlening het beste past. Wij hebben weliswaar brede kennis en ervaring, maar weten het niet beter en willen juist aansluiten bij de cliënt. Wij bepalen niet voor de ander wat goed en slecht voor hem is, maar denken met je mee. We zijn gelijkwaardig en geloven in een samenleving waarin plaats is voor elk mens en zijn eigenheid.
Kernbegrippen daarbij zijn; open mind, autonomie, meedenken, gelijkwaardigheid, anders mogen zijn.
We nemen onze verantwoordelijkheid als de behandeling niet voldoende aansluit en we niet kunnen bieden wat nodig is. We geven niet snel op en blijven zoeken naar mogelijkheden. Er is altijd hoop en met creativiteit is veel mogelijk.
Wij hebben als behandelteam energieke, gemotiveerde mensen die als basishouding hebben dat ze er van uitgaan dat de behandeling gaat slagen.
Ook al gaat het om een werkrelatie, binnen dat kader willen wij een persoonlijke relatie aangaan.

Indien naast behandeling ook begeleiding en/of jobcoaching nodig is, stemmen de verschillende disciplines met elkaar af. Een voordeel van Autismepunt is dat alle zorg door dezelfde zorgaanbieder kan worden uitgevoerd. Korte lijntjes, één werkwijze en visie.
De betrokken hulpverleners staan gezamenlijk voor de zorg die nodig is.
Als er na behandeling nog ‘langdurige’ begeleiding nodig is, kijkt de behandelaar samen met de betrokken begeleider(s) en/of jobcoach wat er nodig is. De behandelaar kan indien nodig weer betrokken worden.
Vanuit de organisatie is er geen druk betreft het behalen van normen en scoringslijsten. De enige insteek is cliënttevredenheid.

Team behandeling en diagnostiek
Autismepunt biedt Generalistische Basis-GGZ (voorheen eerstelijns psychologische zorg) en Specialistische GGZ voor kinderen, jeugd en volwassen met autisme.
Cliënten kunnen bij Autismepunt zowel terecht voor diagnostiek als behandeling.
Al onze behandelaren zijn gespecialiseerd in autisme.

Onderdelen van behandeling kunnen o.a. zijn:

  • Psychodiagnostisch onderzoek
  • Cognitieve gedragstherapie
  • Ouderbegeleiding
  • Emotieregulatie therapie
  • Psycho-educatie
  • ToM-training
  • Sociale vaardigheidstraining
  • Zintuigenonderzoek

Ons behandelteam bestaat uit:
Monique Heesterbeek: Teamleider behandeling
Mariëtte Kuper: Kinder- en jeugdpsychiater* – BIG-nr: 39032920201
Louise Molenaar: Psychiater – BIG-nr: 49053479501
Jan Schrurs: GZ-psycholoog en orthopedagoog – BIG-nr: 19049273225
Kirsten Olde Agterhuis: GZ-psycholoog – BIG-nr: 19915165125
Myrte Schrurs: GZ psycholoog – BIG-nr: 39924793025
Nikki Berkvens: GZ psycholoog – BIG-nr: 59925642025
Petra Wiermans: klinisch psycholoog – BIG-nr: 29056275425
Nicole van der Coelen: psycholoog
Marsha Broeders-Foolen: Orthopedagoog
Noella Vervloet: Psychiatrisch verpleegkundige – BIG-nr: 29025518930
Marij van der Aalst: Autismespecialist Master SEN
Leontien Waarma: Vaktherapeut
Rick van den Bogaart: Psychodiagnostisch medewerker
Patricia Koch: psycholoog
Saskia v Mierlo: systeemtherapeut i.o.
Robin vd Steen: orthopedagoog
Sophie Ijsseldijk: orhtopedagoog
Anna vd Lugt: psycholoog
Frederique van rijn: Psycho motorisch therapeut
Marijn Maassen: Consulent seksuele gezondheid

* Kinder- en jeugdpsychiater Mariëtte Kuper werkt als vrijgevestigd psychiater 4 dagen per week binnen het kantoor van Autismepunt. Cliënten van Autismepunt kunnen indien gewenst bij haar terecht.

Waar en wanneer
In overleg met uw behandelaar worden afspraken gemaakt op werkdagen tussen 8.30 uur en 18.00 uur. In uitzonderlijke situaties zijn afspraken in de avonduren mogelijk. Psychologische behandeling vindt in principe plaats op onze hoofdlocatie Lupinestraat 14 in Eindhoven. Behandeling in de thuissituatie of alternatieve locaties is in overleg mogelijk. Houdt u rekening met bijkomende kosten in verband met reistijden.

Aanmelden

Tot 1 juni 2021 kunt u zich niet aanmelden voor diagnostiek of behandeling.

Nb: Onze behandelverantwoordelijkheid gaat pas in op het moment dat de behandelovereenkomst ondertekend is.

Wachttijd

De wachtlijst en aanmeldlijst voor diagnostiek en behandeling is gesloten tot 1 juni 2021.

Na de intake is er geen wachttijd tot de behandeling start. Voor actuele wijzigingen of aanvullende informatie over de wachttijden kunt u telefonisch contact opnemen met Autismepunt