image

Diagnostiek en behandeling

Diagnostiek en behandeling

“Ik begreep niet waarom hulpverleners mij probeerden te helpen door hun eigen oplossingen voor mijn problemen te geven.”
Arno de Poorter: ED 14-6-2013

Onze visie op behandeling en diagnostiek
Wij nemen de tijd om een vertrouwensband op te bouwen en gaan niet alleen uit van vertrouwde methodes, maar blijven indien nodig creatief zoeken naar andere benaderingswijzen. Wij zijn innovatief en werken graag samen met ervaringsdeskundigen.
Onze behandeling is daadwerkelijk op maat.

De behandeling start met ‘beeldvorming’. Door middel van gesprekken, inventariseren we iemand zijn interesses, vaardigheden, mogelijkheden. Van daaruit besluiten we wat de cliënt aan behandeling nodig heeft. Wij willen aansluiten op de mogelijkheden en talenten van de cliënt en daarop verder bouwen.
Onze focus ligt op iemand zijn sterke kanten, we gaan uit van de inzichten en vaardigheden van de cliënt. Wat heeft iemand nodig om zo zelfstandig als mogelijk te kunnen functioneren?
Onze kennis van autisme is weliswaar noodzakelijk, maar dient vervolgens ergens in het achterhoofd te worden opgeslagen, want mensen met autisme zijn vooral gewoon mensen.
Mensen zijn veel meer dan hun autisme, wij zijn geïnteresseerd in iemand zijn ervaringen, persoonlijkheid, eigenheid, denkstijl, originaliteit, creativiteit.

Bescheidenheid is wat de hulpverlening het beste past. Wij hebben weliswaar brede kennis en ervaring, maar weten het niet beter en willen juist aansluiten bij de cliënt. Wij bepalen niet voor de ander wat goed en slecht voor hem is, maar denken met je mee. We zijn gelijkwaardig en geloven in een samenleving waarin plaats is voor elk mens en zijn eigenheid.
Kernbegrippen daarbij zijn; open mind, autonomie, meedenken, gelijkwaardigheid, anders mogen zijn.
We nemen onze verantwoordelijkheid als de behandeling niet voldoende aansluit en we niet kunnen bieden wat nodig is. We geven niet snel op en blijven zoeken naar mogelijkheden. Er is altijd hoop en met creativiteit is veel mogelijk.
Wij hebben als behandelteam energieke, gemotiveerde mensen die als basishouding hebben dat ze er van uitgaan dat de behandeling gaat slagen.
Ook al gaat het om een werkrelatie, binnen dat kader willen wij een persoonlijke relatie aangaan.

Indien naast behandeling ook begeleiding en/of jobcoaching nodig is, stemmen de verschillende disciplines met elkaar af. Een voordeel van Autismepunt is dat alle zorg door dezelfde zorgaanbieder kan worden uitgevoerd. Korte lijntjes, één werkwijze en visie.
De betrokken hulpverleners staan gezamenlijk voor de zorg die nodig is.
Als er na behandeling nog ‘langdurige’ begeleiding nodig is, kijkt de behandelaar samen met de betrokken begeleider(s) en/of jobcoach wat er nodig is. De behandelaar kan indien nodig weer betrokken worden.
Vanuit de organisatie is er geen druk betreft het behalen van normen en scoringslijsten. De enige insteek is cliënttevredenheid.

Team behandeling en diagnostiek
Autismepunt biedt Generalistische Basis-GGZ (voorheen eerstelijns psychologische zorg) en Specialistische GGZ voor kinderen, jeugd en volwassen met autisme.
Cliënten kunnen bij Autismepunt zowel terecht voor diagnostiek als behandeling.
Al onze behandelaren zijn gespecialiseerd in autisme.

Onderdelen van behandeling kunnen o.a. zijn:

  • Psychodiagnostisch onderzoek
  • Cognitieve gedragstherapie
  • Ouderbegeleiding
  • Emotieregulatie therapie
  • Psycho-educatie
  • ToM-training
  • Sociale vaardigheidstraining
  • Zintuigenonderzoek

Ons behandelteam bestaat uit:
Monique Heesterbeek: Teamleider behandeling
Mariëtte Kuper: Kinder- en jeugdpsychiater*
Louise Berkens: Psychiater
Jan Schrurs: GZ-psycholoog en orthopedagoog
Kirsten Olde Agterhuis: GZ-psycholoog
Myrte Schrurs: Orthopedagoog (i.o. tot GZ psycholoog)
Nikki Berkvens: Orthopedagoog (i.o. tot GZ psycholoog)
Jet Roos: Psycholoog
Nicole van der Coelen: psycholoog
Marsha Broeders-Foolen: Orthopedagoog
Noella Vervloet: Psychiatrisch verpleegkundige
Marij van der Aalst: Autismespecialist Master SEN
Leontien Waarma: Vaktherapeut
Rick van den Bogaart: Psychodiagnostisch medewerker

* Kinder- en jeugdpsychiater Mariëtte Kuper werkt als vrijgevestigd psychiater 4 dagen per week binnen het kantoor van Autismepunt. Cliënten van Autismepunt kunnen indien gewenst bij haar terecht.

Waar en wanneer
In overleg met uw behandelaar worden afspraken gemaakt op werkdagen tussen 8.30 uur en 18.00 uur. In uitzonderlijke situaties zijn afspraken in de avonduren mogelijk. Psychologische behandeling vindt in principe plaats op onze hoofdlocatie Lupinestraat 14 in Eindhoven. Behandeling in de thuissituatie of alternatieve locaties is in overleg mogelijk. Houdt u rekening met bijkomende kosten in verband met reistijden.

Aanmelden
Wilt u zich aanmelden voor behandeling dan kunt u contact opnemen met ons secretariaat.
Tel: 040 8795062

Nb: Onze behandelverantwoordelijkheid gaat pas in op het moment dat de behandelovereenkomst ondertekend is.

Wachttijd
De wachttijd op 1-12-2018
Aanmeldstop voor Generalistische Basis GGZ: nee

Aanmeldstop voor Specialistische GGZ: nee

Aanmeldwachttijd voor Generalistische Basis GGZ: nee

Behandelwachttijd voor Generalistische Basis GGZ: 24 weken

Aanmeldwachttijd voor Specialistische GGZ: nee

Behandelwachttijd voor Specialistische GGZ: 24 weken

  • Aandacht tekort en gedrag: 24 weken
  • Pervasief: 24 weken

Na de intake is er geen wachttijd tot de behandeling start. Voor actuele wijzigingen of aanvullende informatie over de wachttijden kunt u telefonisch contact opnemen met Autismepunt