image

Informatie over bekostiging behandeling

Jongeren tot 18 jaar:

De behandeling voor kinderen en jongeren tot 18 jaar wordt vergoed door de gemeente vanuit de wet op de Jeugdzorg. Onder deze Jeugdzorg valt ook de Jeugd GGZ (Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ)

Contracten gemeenten

Autismepunt heeft contracten afgesloten met de gemeenten: Eindhoven, A2 gemeenten, BOV gemeenten, Dommelvallei, de Kempen, Peelgemeenten.

Geldige verwijzing

Aanmelding is mogelijk met een verwijzing van de huisarts, jeugdarts of medisch specialist of het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) of sociale wijkteam in uw gemeente.

Declaraties

De declaraties voor verleende jeugdhulp worden rechtstreeks via Autismepunt bij uw woongemeente ingediend. Hiervoor dienen wij persoonsgegevens aan te leveren bij uw woongemeente, waaronder naam, adres, woonplaatsgegevens, geboortedatum, Burgerservicenummer, type zorgproduct en verwijzer. Dit is in de wet op de Jeugdhulp zo geregeld.

Indien het kind vanaf 12 jaar en of ouders/verzorgers als wettelijk vertegenwoordiger(s) géén toestemming geven voor het aanleveren van deze gegevens aan de woongemeente, kan en zal de woongemeente niet tot vergoeding overgaan en kan de praktijk de behandeling niet bieden. U kunt er dan voor kiezen de kosten voor de behandeling zelf te betalen.

Jongeren tussen 12 en 16 jaar oud hebben ingevolge de WGBO het recht om mee te bepalen of gegevens over hen aan derden mogen worden verstrekt.

Jongeren van 16 jaar of ouder hebben het recht om zelfstandig te bepalen of zij akkoord gaan met het aanleveren van deze gegevens aan de woongemeente.

Consulten eigen rekening

Uiteraard is het ook mogelijk om het diagnostisch onderzoek of de behandeling zelf te betalen. Er is dan geen verwijzing van de huisarts, jeugdarts of medisch specialist of een zorgtoewijzing van het CJG of het sociale wijkteam in uw gemeente nodig.

 

 

Volwassenen:

De behandeling van personen boven 18 jaar wordt vergoed door de zorgverzekeraar.

De basisverzekering vergoedt de zorg door Autismepunt alleen als u een verwijsbrief hebt van uw huisarts of medisch specialist.

De behandeling valt onder het wettelijk verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. Dat betekent dat u in 2020 het eigen risico van zorg (ongeveer €385) uit het basispakket zelf betaalt.

 

Voorwaarden vergoedingen

Om voor vergoeding van de verleende zorg in aanmerking te komen:

  • is een verwijzing van de huisarts of medisch specialist nodig;
  • moet er sprake zijn van een (vermoeden van een) stoornis of probleem genoemd in de DSM IV-TR of DSM 5 (classificatiesysteem). Autisme of een vermoeden van autisme.

 

Verder moeten in de verwijsbrief van de huisarts of medisch specialist worden vermeld:

dat het gaat om een verwijzing naar de Generalistische Basis GGZ of Specialistische GGZ;

de gegevens van de huisarts of medisch specialist, inclusief zijn of haar AGB code;

de datum van verwijzing, die vóór de datum van de eerste afspraak moet liggen.

 

Verzekerd bij VGZ (of dochterondernemingen), DSW/A.S.R .(of dochterondernemingen), Menzis of Iptiq Caresq:

Wij hebben een contract met VGZ, Menzis, DSW/A.S.R. en Iptiq Caresq en haar dochterondernemingen. Dat betekent dat wij de rekening van uw behandeling rechtstreeks declareren bij deze zorgverzekeraars.

Uw behandeling wordt geheel vergoed en heeft u geen eigen bijdrage. (naast het verplichte eigen risico)

 

Verzekerd bij overige zorgverzekeraars.

Wij hebben alleen een contract met VGZ, Menzis, DSW/A.S.R. en Iptiq Caresq en niet met andere zorgverzekeraars. Dat betekent dat u een gedeelte van uw behandeling zelf moet betalen (eigen bijdrage).

  • Bij een restitutie polis krijgt u volledige vergoeding van verleende zorg
  • Bij een in natura polis krijgt u bij een “niet gecontracteerde zorgaanbieder” een deel van de marktconforme maximale vergoeding terug. Hoe hoog het percentage is dat u vergoedt krijgt, verschilt per zorgverzekeraar. Als u precies wilt weten op welke vergoedingen u recht heeft, kunt u het beste contact opnemen met uw eigen zorgverzekeraar.

 

Aan het einde van de behandeling (na 1 jaar) sturen wij u de rekening. Deze betaalt u zelf en dient deze vervolgens in bij uw zorgverzekeraar. U krijgt van uw zorgverzekeraar een gedeelte hiervan vergoed.

Wij kunnen uw behandeling niet declareren met Acte van Cessie

 

Tijdens de intake bespreekt de behandelaar samen met u in welke dbc code de behandeling zal vallen waardoor er een inschatting gemaakt kan worden van de mogelijke eigen bijdrage. U vult tijdens de intake het formulier “akkoord eigen bijdrage” in en ondertekend dit.

 

Consulten eigen rekening

Uiteraard is het ook mogelijk om het diagnostisch onderzoek of de behandeling zelf te betalen. Er is dan geen verwijzing van de huisarts, jeugdarts of medisch specialist nodig.

Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben, dan kunt u mailen naar:

behandeling@autismepunt.nl