image

Diagnostiek tarieven en vergoedingen

Jongeren tot 18 jaar:

Vanaf 1 januari 2015 wordt de psychologische zorg voor kinderen en jongeren tot 18 jaar vergoed door de gemeente vanuit de wet op de Jeugdzorg. Onder deze Jeugdzorg valt ook de Jeugd GGZ (Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ)

Contracten gemeenten
Autismepunt heeft contracten afgesloten met de gemeenten: Eindhoven, A2 gemeenten, BOV gemeenten, Dommelvallei, de Kempen, Peelgemeenten.

Geldige verwijzing
Aanmelding is mogelijk met een verwijzing van de huisarts, jeugdarts of medisch specialist of het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) of sociale wijkteam in uw gemeente.

Declaraties
De declaraties voor verleende jeugdhulp worden rechtstreeks via Autismepunt bij uw woongemeente ingediend. Hiervoor dienen wij persoonsgegevens aan te leveren bij uw woongemeente, waaronder naam, adres, woonplaatsgegevens, geboortedatum, Burgerservicenummer, type zorgproduct en verwijzer. Dit is in de wet op de Jeugdhulp zo geregeld.

Indien het kind vanaf 12 jaar en of ouders/verzorgers als wettelijk vertegenwoordiger(s) géén toestemming geven voor het aanleveren van deze gegevens aan de woongemeente, kan en zal de woongemeente niet tot vergoeding overgaan en kan de praktijk de behandeling niet bieden. U kunt er dan voor kiezen de kosten voor de behandeling zelf te betalen.

Jongeren tussen 12 en 16 jaar oud hebben ingevolge de WGBO het recht om mee te bepalen of gegevens over hen aan derden mogen worden verstrekt.

Jongeren van 16 jaar of ouder hebben het recht om zelfstandig te bepalen of zij akkoord gaan met het aanleveren van deze gegevens aan de woongemeente.

Consulten eigen rekening
Uiteraard is het ook mogelijk om het diagnostisch onderzoek of de behandeling zelf te betalen. Er is dan geen verwijzing van de huisarts, jeugdarts of medisch specialist of een zorgtoewijzing van het CJG of het sociale wijkteam in uw gemeente nodig.

Volwassenen

Voorwaarden vergoedingen
Om voor vergoeding van de verleende zorg in aanmerking te komen:

  • is een verwijzing van de huisarts of medisch specialist nodig;
  • moet er sprake zijn van een (vermoeden van een) stoornis of probleem genoemd in de DSM IV-TR of DSM 5 (classificatiesysteem). Autisme of een vermoeden van autisme.

Verder moeten in de verwijsbrief van de huisarts of medisch specialist worden vermeld:

  • dat het gaat om een verwijzing naar de Generalistische Basis GGZ of Specialistische GGZ;
  • de gegevens van de huisarts of medisch specialist, inclusief zijn of haar AGB code;
  • de datum van verwijzing, die vóór de datum van de eerste afspraak moet liggen.

Contracten zorgverzekeraars
De basisverzekering vergoedt de zorg door Autismepunt alleen als u een verwijsbrief heeft van uw huisarts of medisch specialist.
In de verwijsbrief van de huisarts of medisch specialist moet worden vermeld dat het gaat om een verwijzing naar de Generalistische Basis GGZ of Specialistische GGZ.

De behandeling valt onder het wettelijk verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. Dat betekent dat u in 2017 de eerste €385 eigen risico van zorg uit het basispakket zelf betaalt.
Wij hebben een contract met de VGZ en haar dochterondernemingen. Dat betekent dat wij de rekening van uw behandeling rechtsreeks declareren bij VGZ. Bent u verzekerd bij VGZ dan wordt uw behandeling geheel vergoed en heeft u geen eigen bijdrage (buiten het verplicht eigen risico).
Bent u verzekerd bij een andere verzekeraar, dan betaald u een gedeelte van uw behandeling zelf:

  • Bij een restitutie polis krijgt u volledige vergoeding van verleende zorg
  • Bij een in natura polis krijgt een u bij een niet gecontracteerde zorgaanbieder een deel van de marktconforme maximale vergoeding terug. Hoe hoog het percentage is dat u vergoedt krijgt kan per zorgverzekeraar verschillen.
    Als u precies wilt weten op welke vergoedingen u recht hebt, kunt u het beste contact opnemen met uw eigen zorgverzekeraar. U moet zelf de kosten bij uw zorgverzekeraar declareren.

We kunnen ook de rekening met Akte van Cessie naar uw verzekeraar sturen (met uitzondering van Zilveren Kruis, zij werken niet met Akte van Cessie) . Dit houdt in dat u Autismepunt toestemming geeft om namens u de zorg rechtstreeks te declareren bij de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar betaalt (afhankelijk van uw polis) de behandeling rechtstreeks aan Autismepunt. Mocht het zo zijn dat de zorgverzekeraar uw behandeling niet volledig vergoed, stuurt Autismepunt u alsnog een factuur over het niet vergoede gedeelte door de verzekeraar.

Aan het einde van de behandeling Of 365 dagen nadat de behandeling gestart is, sturen wij u de rekening. Deze betaalt u zelf en dient deze vervolgens in bij uw zorgverzekeraar. U krijgt van uw zorgverzekeraar een gedeelte hiervan vergoed.

Afmelden van een afspraak
Het kan altijd gebeuren dat een gemaakte afspraak niet door kan gaan. Afspraken kunnen kosteloos gewijzigd of afgezegd worden tot minimaal 24 uur vóór de afspraak.

Voor afspraken die, om welke reden dan ook, niet of niet binnen 24 uur worden afgezegd, wordt het tarief van €50,- in rekening gebracht. U ontvangt hiervoor een aparte factuur, omdat deze kosten niet gedeclareerd kunnen worden bij uw zorgverzekering. U bent zelf voor deze kosten aansprakelijk.