image

Cliëntenraad

Graag stellen wij ons voor: de cliëntenraad van Autismepunt.

Wij zijn aangesteld door de directie om belangen te behartigen van alle cliënten.

Binnen Autismepunt kunnen cliënten meedenken over het beleid dat er gevoerd wordt. Hier is de cliëntenraad voor in het leven geroepen.

De cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten van Autismepunt. In de cliëntenraad kunnen cliënten of familieleden van cliënten zitting nemen.

Cliënten hebben een andere kijk op de manier waarop de zorg geleverd wordt. Deze feedback levert voor Autismepunt waardevolle informatie op die de kwaliteit van de zorg voor cliënten kan verbeteren.

Een keer in de 2 maanden komen wij bij elkaar en bespreken onderwerpen die zijn ingebracht en opgevallen binnen de organisatie. Dit kan gaan over verschillende onderwerpen zoals bijvoorbeeld de wachttijden, service of zelfs de sfeer in het gebouw.

De bevindingen van de cliëntenraad worden besproken met de directie. Vervolgens wordt er gekeken of er met de kern van de feedback een plan opgezet kan worden om de zorg te optimaliseren.

Wij vinden het belangrijk dat je je thuis voelt binnen Autismepunt.

Op dit moment bestaat de cliëntenraad uit 2 leden: Noor Baeten en David Knibbe. Om de cliëntenraad compleet te maken, willen we er graag nog 2 leden bij.

Zou jij lid willen worden van de cliëntenraad? Meld je dan aan via clientenraad@autismepunt.nl.

Wil je liever geen lid worden, maar wel een idee of een verbeterpunt inbrengen, ook dat kan via het bovenstaande e-mail adres.