image

Cliëntenraad

De Cliëntenraad van Autismepunt behartigt de belangen van de cliënten van Autismepunt. De Cliëntenraad kijkt naar de plannen en het beleid van Autismepunt en kan, waar nodig en/of gewenst de directie adviseren.
Op dit moment zijn er 3 leden die eens per maand bij elkaar komen.

Ben je cliënt bij Autismepunt, of nauw betrokken bij een cliënt (bijvoorbeeld als familielid) en je wilt je ervaringen delen dan kan dit bij de Cliëntenraad (clientenraad@autismepunt.nl).

De Cliëntenraad zoekt momenteel nog uitbreiding. Dus ben je cliënt of betrokkene: neem dan contact op met de cliëntenraad via bovenstaand mailadres.