image

Consultatie en voorlichting

U kunt ook bij ons terecht voor consultaties en voorlichting over autisme.
Consulten gaan in op het probleem van dat moment en hebben als doel te komen tot een advies, plan van aanpak of tips ten aanzien van het specifieke probleem zodat de cliënt en zijn omgeving weer verder kunnen.
Consulten kunnen bestaan uit een of meerdere afspraken. Vragen kunnen ook gesteld worden via e-mail. Alle vragen, dus ook complexe hulpvragen kunnen gesteld worden. Wij geven desgevraagd een analyse en handvatten voor verdere begeleiding.