image

De kosten

Ambulante begeleiding

De eerste afspraak is vrijblijvend en wordt alleen in rekening gebracht als er tot een zorgovereenkomst wordt overgegaan.

  • Individuele begeleiding: Het uurtarief is afhankelijk van de gemeente waar u woont.
  • Begeleiding dagdelen/groep: Het tarief is afhankelijk van de gemeente waar u woont.
  • Als ambulante cliënten verder weg wonen dan 15 km van het kantoor van Autismepunt, wordt een km vergoeding van € 0,19 per km in rekening gebracht.
  • In verband met de planning, wordt de duur van een afspraak, die minder dan 24 uur van tevoren worden afgezegd, in rekening gebracht.
  • De werkzaamheden worden maandelijks achteraf, door middel van een factuur in rekening gebracht.
  • Vanaf 1 januari 2015 moeten facturen worden opgestuurd naar de SVB.
  • Autismepunt stuurt binnen zes weken na de maand waarin de zorg is verleend een factuur.
  • Begeleiding vanuit het pgb is vrijgesteld van btw.

Begeleid wonen

Voor begeleid wonen gelden dezelfde voorwaarden als bij ambulante begeleiding.
Alleen als je in een wooninitiatief woont worden er vaste maandbedragen gerekend.

Re-integratie en jobcoaching

Betaling van zowel re-integratie als jobcoaching loopt via het UWV, gemeente, Ergon, of het bedrijf dat Autismepunt inhuurt.

Behandeling

Mogelijkheden en vergoedingen verschillen per zorgverzekeraar.
Autismepunt is een behandelinstelling voor IZZ, VGZ, Unive, IZA, UMC

Voorlichting, consultatie, advies en onderzoek

Wordt in onderling overleg bepaald.

Verhinderd voor een afspraak?

Het kan gebeuren dat u verhinderd bent voor een afspraak. Wij vragen u om uw afspraak minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen of te wijzigen. Tot 24 uur van tevoren kan dit kosteloos. Afspraken die binnen 24 uur worden geannuleerd, worden in rekening gebracht. Deze rekening wordt niet vergoed door uw verzekeraar en staat los van het eigen risico dat geïnd wordt door uw zorgverzekeraar. Uw verzekeraar betaalt namelijk alleen de contacten waarbij u daadwerkelijk aanwezig was.

Daarom brengen wij voor afspraken die binnen 24 uur voor aanvang worden geannuleerd 50 euro in rekening.