• Home
  • Diagnostiek & Behandeling
Algemene informatie - Diagnostiek & behandeling

De juiste diagnose is van grote invloed.

Weten wat er speelt is een vereiste om te kunnen bepalen hoe we je het beste kunnen helpen. Daarom vinden we diagnostiek heel belangrijk.

Onze cliënten zijn voor ons namelijk veel meer dan alleen mensen met autisme. Wij zijn oprecht geïnteresseerd in de ervaringen, persoonlijkheid, eigenheid, denkstijl, originaliteit en creativiteit die iemand een authentiek persoon maken. En we vinden het prachtig om zo’n persoonlijkheid tot bloei te zien komen.

Bij Autismepunt hebben we uitvoerige kennis en jarenlange ervaring in huis op het gebied van autisme.
Bagage waarmee we jou kunnen helpen met je vragen en het realiseren van je doelen. Wij bepalen niet voor jou wat goed en slecht voor je is. Integendeel, we denken juist met je mee. We zijn gelijkwaardig en geloven in een samenleving waarin plaats is voor ieder mens en zijn eigenheid. Volgens ons draait het hierbij om een open mind, gelijkwaardigheid en jezelf toestaan om anders mogen zijn.

Eén vertrouwd adres voor al je vragen

Wij nemen de tijd om een vertrouwensband met je op te bouwen. Hierbij werken we niet alleen met  vertrouwde, beproefde methodes, maar blijven we juist creatief zoeken naar die ene benaderingswijze die voor jou prettig is, en dus werkt. En heb je naast je behandelvraag nog een vraag op gebied van onderwijs, werk, begeleiding of wonen? Dan gaan we kijken hoe we dit kunnen aanpakken binnen Autismepunt.  We hebben namelijk alles onder één dak.

De cliëntenraad van Autismepunt en Autismepunt zelf vinden het van belang dat cliënten geïnformeerd worden over veranderingen / nieuwe ontwikkelingen in de aanlevering van gegevens aan instanties. Let op: de betreffende informatie is alleen van toepassing voor cliënten ouder dan 18 die een behandeltraject volgen. Lees meer op de pagina van de clientenraad.

Diagnostiek

Onze focus ligt op jouw sterke kanten. We gaan uit van de inzichten en vaardigheden die je zelf hebt ontwikkeld. Vervolgens gaan we kijken wat nou precies je hulpvraag is. Kijken wat je nodig hebt om zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren. Nadat je na je aanmelding bij Autismepunt bent gediagnosticeerd, bekijken we wat de volgende stappen zijn.

Lees verder

Behandeling

Als de hulpvraag passend is, wordt je uitgenodigd voor een intakegesprek. We hechten veel waarde aan de juiste matching en vinden het belangrijk om een goed beeld te vormen van jou en de behandeling die je nodig hebt. Daarom kiezen we ervoor om de intake door jouw behandelaar te laten doen zodat je minder verschillende personen ziet waar jij je verhaal aan moet vertellen. Met dit gesprek start ook de behandeling.

Lees verder

Aanmeldprocedure minderjarigen

Je kind inschrijven voor diagnostiek en behandeling, hoe doe je dat? Vaak hebben mensen het gevoel dat de aanmeldprocedure een erg ingewikkeld proces is. Daarom hebben we het hele traject zo overzichtelijk mogelijk in kaart gebracht. We leggen stap voor stap uit hoe dit proces verloopt.

Lees verder

Aanmeldprocedure volwassenen

Bij het aanmelden van jezelf of een ander volwassen persoon komt best wel wat kijken. Veel mensen weten vaak niet waar ze moeten beginnen. Maar eigenlijk valt het allemaal best wel mee. Om je een volledig beeld te geven van de procedure hebben we deze stap voor stap voor je uitgelegd.

Lees verder