• Home
  • Diagnostiek & Behandeling
  • Aanmeldprocedure minderjarigen
Aanmeldprocedure minderjarigen

Bij het aanmelden voor diagnostiek en behandeling komt best wel wat kijken. We hebben het zo overzichtelijk mogelijk gemaakt.

Wanneer je jouw kind gaat aanmelden dan lijkt het soms alsof er opeens heel veel op je af komt. Daarom leggen we stap voor stap uit hoe dit proces verloopt.

De behandeling voor kinderen en jongeren tot 18 jaar wordt vergoed door de gemeente vanuit de wet op de Jeugdzorg. Onder deze Jeugdzorg valt ook de Jeugd GGZ (Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ).

Voor de aanmeldprocedure verwijzen we je naar onze Home page.

Je kunt een minderjarige aanmelden met een geldige verwijzing van de huisarts, jeugdarts of medisch specialist. Ook kun je een verwijzing krijgen van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) of het sociale wijkteam in je gemeente. De volgende informatie dient in de verwijsbrief te staan:

  • persoonsgegevens cliënt
  • verwijzing naar Specialistische GGZ
  • de gegevens van de huisarts of medisch specialist, inclusief zijn of haar AGB code de datum van verwijzing, die vóór de datum van de eerste afspraak moet liggen
  • Diagnostiek of behandeling (moet er sprake zijn van een (vermoeden van een) stoornis of probleem genoemd in de DSM IV-TR of DSM 5 (classificatiesysteem); autisme of een vermoeden van autisme)
Hoe verloopt de aanmelding?
Vanaf 1 maart 2024 kunt u zich weer aanmelden, zie voor de aanmeldprocedure de Home page
Declaraties
De declaraties voor verleende jeugdhulp worden rechtstreeks via Autismepunt bij je woongemeente ingediend. Hiervoor dienen wij persoonsgegevens aan te leveren bij je woongemeente, waaronder naam, adres, woonplaatsgegevens, geboortedatum, Burgerservicenummer, type zorgproduct en verwijzer. Dit is in de wet op de Jeugdhulp zo geregeld.

Indien het kind vanaf 12 jaar en of ouders/verzorgers als wettelijk vertegenwoordiger(s) géén toestemming geven voor het aanleveren van deze gegevens aan de woongemeente, kan en zal de woongemeente niet tot vergoeding overgaan en kunnen wij de behandeling niet bieden. Je kunt er dan voor kiezen de kosten voor de behandeling zelf te betalen.

Jongeren tussen 12 en 16 jaar oud hebben volgens de WGBO het recht om mee te bepalen of gegevens over hen aan derden mogen worden verstrekt. Jongeren van 16 jaar of ouder hebben het recht om zelfstandig te bepalen of zij akkoord gaan met het aanleveren van deze gegevens aan de woongemeente.

Autismepunt heeft contracten afgesloten met de gemeenten: Eindhoven, BOV/De Kempen (Best, Oirschot, Veldhoven, Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel, De Mierden). A2 gemeenten (Cranendonck, Heeze, Leende, Valkenswaard) Dommelvallei (Geldrop, Mierlo, Nuenen, Son en Breugel, Waalre), Helmond, Peelgemeenten (Deurne, Asten, Someren, Gemert, Bakel, Laarbeek)

Financiering

Financiering van diagnostiek/behandeling is op twee manieren mogelijk. Als er generalist betrokken is bij jullie gezin dan zullen wij tegen de tijd dat jullie kind in behandeling wordt genomen, contact op nemen met jullie generalist om een behandelcode aan te vragen. Als er geen generalist aanwezig is dan willen we je vragen om een verwijzing voor SGGZ op te halen bij de huisarts op naam van Autismepunt/ZCB. Zodra wij deze hebben ontvangen, vragen we de beschikking rechtstreeks aan bij de gemeente.

Consulten eigen rekening

Uiteraard is het ook mogelijk om het diagnostisch onderzoek of de behandeling zelf te betalen. Er is dan geen verwijzing van de huisarts, jeugdarts of medisch specialist nodig.

Wachttijd

U kunt zich aanmelden voor diagnostiek. De intake is tevens de start van het diagnostiektraject. U kunt zich aanmelden voor individuele behandeling. Ook hier is de intake de start van het behandeltraject. De wachttijd voor groepsbehandeling is afhankelijk van wanneer een groep start.

Spoedgevallen en crisissituaties

Als je onder behandeling bent bij Autismepunt dan is er in geval van spoed of crisis altijd iemand beschikbaar die je kan helpen hiermee. Op werkdagen kun je tussen 9.00 en 17.00 bellen naar het secretariaat van Autismepunt via 040-8795062. Op werkdagen voor 9.00 of na 17.00, in het weekend of op een feestdag kun je contact opnemen met je huisarts of de huisartsenpost. Zij kunnen, indien nodig, de GGzE Crisisdienst inschakelen.