• Home
  • Diagnostiek & Behandeling
  • Aanmeldprocedure volwassenen
Aanmeldprocedure volwassenen

Jezelf of een ander volwassen persoon aanmelden? We leggen je graag uit hoe dat in zijn werk gaat.

Als je op het punt staat om jezelf of iemand anders aan te melden voor diagnostiek en behandeling dan weet je soms niet waar je moet beginnen. Op deze pagina vertellen we je hoe het werkt.

De behandeling van personen boven 18 jaar wordt vergoed door je zorgverzekeraar. De zorgverzekering vergoedt de zorg door Autismepunt alleen als je een verwijsbrief hebt van je huisarts of medisch specialist. De behandeling valt onder het wettelijk verplicht eigen risico voor de zorgverzekering.

De aanmeldprocedure begint met jezelf aanmelden via het formulier op onze website. Hiervoor heb je een geldige verwijzing van je huisarts nodig. Deze verwijsbrief moet voorzien zijn van de volgende gegevens:

  • Persoonsgegevens cliënt
  • Verwijzing naar Specialistische GGZ
  • De gegevens van de huisarts of medisch specialist, inclusief zijn of haar AGB code
  • De datum van verwijzing, die vóór de datum van de eerste afspraak moet liggen.
  • Diagnostiek of behandeling (moet er sprake zijn van een (vermoeden van een) stoornis of probleem genoemd in de DSM IV-TR of DSM 5 (classificatiesysteem). Autisme of een vermoeden van autisme)
Hoe verloopt de aanmelding?
Je vult het aanmeldformulier in op de website en vraagt een verwijzing voor SGGZ bij je huisarts op naam van Autismepunt. Zodra wij de verwijzing hebben ontvangen wordt je aanmeldformulier gescreend door onze intaker en wordt er bepaald of we je hulpvraag kunnen behandelen. Als we dit niet kunnen dan wordt er contact met je opgenomen om dit te bespreken en kom je niet op onze wachtlijst te staan.

Na aanmelding mailen we je een bevestiging van je aanmelding en kom je op de wachtlijst te staan. De wachttijd is gemiddeld zes tot negen maanden.

Als een behandelaar ruimte heeft om je te behandelen dan wordt je gebeld door de betreffende behandelaar voor een intake. Dit zal ook degene zijn die je behandeling op gaat pakken. Tijdens dit intakegesprek bespreken we je behandelvragen en problematiek. We bespreken van welk aanbod je gebruik wilt maken. Deze afspraken leggen we vast in een behandelplan. Hierna kunnen we starten met je behandeling.

Wachttijd
De wachttijd voor diagnostiek en behandeling voor volwassenen is zes tot negen maanden. De intake is tevens de start van het diagnostiektraject. De wachttijd voor groepsbehandeling is afhankelijk van wanneer een groep start.
Intern overleg
Als je diagnostiek of behandeling krijgt bij Autismepunt, dan overleggen de betrokken behandelaren en betrokken collega’s met regelmaat over de uitkomsten van de diagnostiek of de voortgang van je behandeling.
Voorwaarden vergoedingen
Om voor vergoeding van de verleende zorg in aanmerking te komen is een verwijzing van de huisarts of medisch specialist nodig, of er moet sprake zijn van een (vermoeden van een) stoornis of probleem genoemd in de DSM IV-TR of DSM 5 (classificatiesysteem); autisme of een vermoeden van autisme.
Samenwerking zorgverzekeraars
Autismepunt heeft met verschillende zorgverzekeraars een contract afgesloten. Als je bij deze verzekeraars of één van hun dochterondernemingen verzekerd bent dan kunnen we de rekening van jouw behandeling rechtstreeks declareren. Autismepunt werkt samen met de volgende verzekeraars; VGZ, CZ, Menzis, DSW, A.S.R, Eurocare.

Je behandeling wordt geheel vergoed en je hebt geen eigen bijdrage (naast het verplichte eigen risico).

Overige zorgverzekeraars
Bij een restitutiepolis wordt de verleende zorg volledig vergoed. Bij een naturapolis krijg je bij een ‘niet-gecontracteerde zorgaanbieder’ een deel van de marktconforme maximale vergoeding terug. Hoe hoog het percentage is dat je vergoed krijgt, verschilt per zorgverzekeraar. Als je precies wilt weten op welke vergoedingen je recht hebt, kun je het beste contact opnemen met je eigen zorgverzekeraar.
Declaraties
Tijdens de intake bespreekt de behandelaar samen met jou in welke DBC code de behandeling zal vallen waardoor er een inschatting gemaakt kan worden van de mogelijke eigen bijdrage. Je vult tijdens de intake het formulier “akkoord eigen bijdrage” in en ondertekent dit.

Ook als je geen eigen bijdrage hoeft te betalen omdat je bent verzekerd bij een verzekeraar waarmee we samenwerken, vul je dit formulier in. Soms wordt er tijdens een behandeltraject namelijk voor gekozen om over te stappen naar een niet gecontracteerde zorgverzekeraar.

Aan het einde van je behandeling (na 1 jaar) sturen wij je de rekening. Deze betaal je zelf en vervolgens dien je deze in bij de zorgverzekeraar waarbij je verzekerd was toen je behandeling startte bij Autismepunt. Je krijgt van jouw zorgverzekeraar een gedeelte hiervan vergoed. Autismepunt kan de behandeling niet declareren met acte van cessie.

Consulten eigen rekening
Uiteraard is het ook mogelijk om het diagnostisch onderzoek of de behandeling zelf te betalen. Er is dan geen verwijzing van de huisarts, jeugdarts of medisch specialist nodig.

Spoedgevallen en crisissituaties

Als je onder behandeling bent bij Autismepunt dan is er in geval van spoed of crisis altijd iemand beschikbaar die je kan helpen hiermee. Op werkdagen kun je tussen 9.00 en 17.00 bellen naar het secretariaat van Autismepunt via 040-8795062. Op werkdagen voor 9.00 of na 17.00, in het weekend of op een feestdag kun je contact opnemen met je huisarts of de huisartsenpost. Zij kunnen, indien nodig, de GGzE Crisisdienst inschakelen.