• Home
 • Diagnostiek & Behandeling
 • Behandeling
Individuele behandeling en groepsbehandeling

Bij Autismepunt bieden we zowel individuele behandelingen als groepsbehandelingen aan.

Welke vorm het beste bij je past is van verschillende factoren afhankelijk. Beide vormen van behandeling hebben zo hun eigen voordelen.

Sommige mensen vinden een individuele behandeling prettiger, andere mensen kiezen voor behandeling in een groep. We bespreken samen wat je hulpvraag is en hoe de behandeling er voor jou uit gaat zien. We gebruiken hiervoor onze kennis en ervaring. Elk behandeltraject is anders en wordt voor jou op maat gemaakt.

Het kan helpen om het systeem bij de behandeling te betrekken. Met het systeem bedoelen we je thuissituatie, of de situatie waarin je bent opgegroeid.Of we dit doen gaat gaat altijd in overleg met jou.

We gebruiken verschillende methodieken om aan je doelen te werken: 

 • Psycho-educatie: je krijgt meer inzicht in je autisme en in jezelf.
 • Cognitieve gedragstherapie: je krijgt meer inzicht in je emoties, je gedachten en je gedrag. Je leert meer grip te krijgen op je emoties, gedachten en gedrag.
 • Oplossingsgerichte therapie: je werkt aan je doelen door samen met de therapeut op zoek te gaan naar oplossingen. De focus ligt hierbij op wat er al wél goed gaat en niet op je probleem.
 • Acceptance en Commitment Therapie: je leert delen van je problemen die je niet kunt veranderen te accepteren zoals ze zijn. Je oefent om je minder te laten raken door vervelende gedachtes. Je leert je aandacht te richten op de dingen die je werkelijk belangrijk vindt in het leven.
 • EMDR: therapie gericht op het verwerken van traumatische gebeurtenissen in het verleden.
  Vaktherapie:  je werkt op een andere manier aan je doelen dan door te praten. Bijvoorbeeld met behulp van dramatherapie, creatieve therapie of psychomotore therapie.
 • Consultatie seksuele gezondheid: je krijgt hulp bij je vragen over seksualiteit en bij seksuele problemen.
 • Medicatie: indien je dat nodig hebt, kan medicatie worden voorgeschreven door een van onze psychiaters.
 • Mindfulness: je leert je gedachten te accepteren zoals ze zijn. Je leert je aandacht te sturen, weg van je gedachten. Je leert je makkelijker te concentreren en te ontspannen, zodat je hoofd rustiger wordt.

Seksuele gezondheid
Ook mensen met autisme hebben recht op informatie en seksuele en relationele vorming.Daarom werken wij bij Autismepunt vanuit een duidelijk beleid met respect voor de privacy en vragen van onze cliënten. Om seksuele gezondheid te bereiken en te behouden moeten de seksuele rechten van alle cliënten worden gerespecteerd, beschermd en gerealiseerd.

Bij Autismepunt wordt er tijdens de intake en behandeling aandacht besteed aan de seksuele gezondheid van cliënten. Voor specifieke vragen kunnen cliënten en medewerkers terecht bij onze consulent seksuele gezondheid Marijn Maassen. Zij werkt nauw samen met het behandelteam van Autismepunt en is geregistreerd consulent seksuele gezondheid NVVS.

Je kunt bij ons terecht met vragen en problemen op het gebied van:

 • Gezonde en ongezonde seksualiteit in verschillende levensfasen
 • Specifieke seksuele vragen of problemen bij vrouwen
 • Specifieke seksuele vragen problemen bij mannen
 • Autisme en seksualiteit
 • Seksuele identiteit
 • Relaties

Daarnaast bieden een training ‘Sociale relaties en intimiteit’ aan. Tijdens deze training wordt ook stilgestaan bij het onderdeel seksuele gezondheid. Kijk voor meer informatie op de pagina van Opleiding & Kennis.

Voorbeelden van behandelvragen:

 • Ik wil mijn autisme beter leren begrijpen
 • Ik wil minder somber worden
 • Ik wil minder angstig worden
 • Ik wil minder last hebben van nare gebeurtenissen uit mijn verleden
 • Ik wil beter leren omgaan met emoties
 • Ik wil minder last hebben van prikkels uit mijn omgeving
 • Ik wil mijn sociale vaardigheden verbeteren
 • Ik wil leren om beter te communiceren
 • Ik wil dat mijn kind minder gaat gamen

Groepsbehandeling
Sommige mensen vinden een individuele behandeling prettiger, anderen hebben een voorkeur voor behandeling in een groep. Een belangrijk voordeel van groepsbehandeling is herkenning en erkenning en leren van elkaar. Daarnaast is onze ervaring dat deelnemen aan een groepsbehandeling aanvullend kan werken op een individueel behandeltraject.

We bieden de volgende groepsbehandelingen aan:

 • Psycho educatie
 • Communicatietraining
 • Verslaving en autisme
 • Oudercursus
 • Partnercursus
 • Sociale vaardigheden jeugd
 • Sociale relaties en intimiteit
 • Sociale vaardigheden volwassenen
 • Mindfulness
 • Stap verder groep

Spoedgevallen en crisissituaties

Als je onder behandeling bent bij Autismepunt dan is er in geval van spoed of crisis altijd iemand beschikbaar die je kan helpen hiermee. Op werkdagen kun je tussen 9.00 en 17.00 bellen naar het secretariaat van Autismepunt via 040-8795062. Op werkdagen voor 9.00 of na 17.00, in het weekend of op een feestdag kun je contact opnemen met je huisarts of de huisartsenpost. Zij kunnen, indien nodig, de GGzE Crisisdienst inschakelen.