image

Klachten

Bent u niet tevreden?

Wij willen u graag zo goed mogelijk van dienst zijn. Mocht u echter niet tevreden zijn over onze zorgverlening dan horen wij dat graag van u. Wij willen u vragen om dit in eerste instantie te bespreken met de betreffende medewerker. Een open gesprek biedt vaak al een goede oplossing. Leidt dit niet tot het gewenste resultaat, dan kunt u contact opnemen met de leidinggevende van de medewerker. Belt u dan naar het secretariaat van Autismepunt, te bereiken onder nummer 040-8795062. Zij kunnen u in contact brengen met de betreffende leidinggevende. U kunt ook terecht bij de klachtenfunctionaris klachtenfunctionaris@autismepunt.nl.

Autismepunt is aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg. Indien u niet tevreden bent over de behandeling van uw klacht door Autismepunt, kunt u ook uw vraag of klacht voorleggen  aan het onafhankelijke Klachtenloket Zorg. Een medewerker van het Klachtenloket probeert uw klacht met informatie en advies op te lossen en kan u in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Die kan bemiddelen tussen u en ons, zodat we samen alsnog een goede oplossing kunnen vinden. U bereikt het Klachtenloket Zorg gemakkelijk door te bellen naar telefoonnummer 070-3105392. Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur. Of stuur een mail naar info@klachtenloket-zorg.nl. Voor meer informatie kunt u kijken op https://www.degeschillencommissiezorg.nl/klachtenloket-zorg/

De Geschillencommissie

U kunt ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Zorg Algemeen. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat u en wij ons aan de uitspraak moeten houden en niet in hoger beroep tegen de uitspraak kunnen gaan. Voor meer informatie hierover kijkt u op https://www.degeschillencommissiezorg.nl/

 

geschillen commissie