• Home
 • Opleiding & Kennis
 • Voor cliënten en betrokkenen
Voor cliënten en betrokkenen

Leer begrijpen wat autisme is en wat voor impact dit heeft op ieders leven.

Hoe word je wijzer in de wereld van autisme.

Onze trainingen worden gegeven door zorgprofessionals en ervaringswerkers die werkzaam zijn of een connectie hebben met Autismepunt. Ze hebben als doel om cliënten en hun betrokkenen te ondersteunen in hun persoonlijke en positieve groei. De trainingen worden interactief aangeboden. Centraal staat wederzijdse interactie en het leren vanuit gelijkwaardigheid.

Onze trainingen

Hieronder vind je al onze trainingen op een rij. Klik op de training en je vindt alle informatie over de specifieke training, wanneer ze plaatsvinden en hoe je jezelf aan kunt melden.

Specifieke details van alle trainingen en cursussen kun je HIER vinden.

Training Communicatie
Deze training gaat over het beter leren omgaan met anderen, dus het hebben en houden van contacten met anderen. Tijdens deze training hebben we het niet alleen over wat je (nog) moeilijk vindt, maar proberen we wat jou wel ligt te verbeteren. Het is belangrijk dat je beter en makkelijker met anderen kunt omgaan, maar dat je ook jezelf kunt blijven. Het doel is om gemakkelijker contacten met anderen te krijgen en te behouden.

Tijdens de training leer je;

 • Communicatie vaardigheden te oefenen
 • Beter rekening te houden met anderen.
 • Welke gedachten jou kunnen helpen en welke niet.
 • Hoe je gedrag dat niet helpt kunt vervangen door gedrag dat wel helpt.

Tijdens de training werken we veel met oefeningen (rollenspelen).

Training Psycho-educatie
Deze training heeft als doel je uitleg te geven over wat autisme betekent en wat belangrijke onderwerpen zijn die daarmee samengaan. We willen hiermee bereiken dat je jezelf beter gaat begrijpen en we introduceren strategieën om je last te verminderen.

Onderwerpen zijn:

 • Gedragskenmerken van autisme en diagnose stelling
 • Informatieverwerking
 • Zintuiglijke gevoeligheid
 • Theory of mind: inleven in jezelf en in anderen
 • Centrale coherentie; detail denken
 • Executieve functies; innerlijke directeur
 • Coping; omgaan met situaties, emoties en stress
Training Sociale relaties en intimiteit
In deze training ‘omgaan met sociale relaties en intimiteit’ leer je hoe je contacten met anderen aan kunt gaan en kunt onderhouden zonder je eigen grenzen uit het oog te verliezen. We leren je vaardigheden aan op het gebied van meer of minder oppervlakkige contacten en relaties. Tevens staan we stil bij het aangaan en onderhouden van intensieve en emotionele relaties, wat is het effect daarvan en hoe zorg je daarbij goed voor jezelf?

We werken aan de volgende thema’s:

 • De persoonlijke ontwikkeling staat centraal en is gericht op het verkennen en herkennen van eigen kaders met betrekking tot sociale relaties en intimiteit.
 • Waarden en normen, wat is normaal?.
 • Communicatie en relaties
 • Zelfbeeld en grenzen (zowel grenzen stellen als respecteren)
 • Verschillende soorten relaties
 • Niveaus van vriendschappelijkheid
 • Seksuele gezondheid
 • Intimiteit en passend gedrag
 • ASS en relaties
Training Omgaan met verslaving
De training omgaan met verslaving is speciaal ontwikkeld voor mensen met ASS en een verslavingsproblematiek. De bijeenkomsten hebben een persoonlijk karakter en zijn gericht op veilig voelen en bewustwording. Men moet het gevoel hebben te kunnen delen wat nodig is. De training bestaat uit 12 bijeenkomsten, waarin je leert inzicht te krijgen in je verslavingsgedrag en de gevolgen die dit gedrag heeft op jou en je directe omgeving. Er wordt samen met jou naar passende alternatieven gezocht en deze worden in beeld gebracht zodat er nieuw gezonder gedrag voor in de plaats kan komen.

We kijken naar gezonde gewoontes en genoegens, strategieën die voor jou belangrijk zijn om een terugval te voorkomen, we maken hoog risico situaties en waarschuwingssignalen visueel zodat je jezelf kunt voorbereiden op risicovolle situaties en keuzes leert maken die je behoeden voor uitglijers en terugvallen. De groep biedt onderlinge steun en herkenning en de mogelijkheid dat deelnemers ook van elkaar leren.

We zoeken samen naar gezonder alternatief gedrag en maken dit eigen, zodat je zelfstandig in staat bent verandering door te voeren. Daarnaast maken we een S.O.S. kaart om inzichtelijk te maken wat je kunt doen bij risico’s.

Training Sociale vaardigheden (jeugd)
Deze training heeft als doel de sociale en communicatieve vaardigheden van jongeren te verbeteren. We gaan samen oefenen in een veilige omgeving. Thema’s die aan bod komen zijn vriendschap, puberteit, school, gezin, vrije tijd en social media.

Onderwerpen zijn:

 • Psycho-educatie
 • Communicatie
 • Assertiviteit
 • Contact leggen
 • Gesprekken voeren
 • Hulp vragen
 • Complimenten
 • Omgaan met kritiek
 • Gevoelens
Training Sociale vaardigheden (volwassenen)
Deze training heeft als doel je sociale en communicatieve vaardigheden te verbeteren. Je leert om makkelijker contact te leggen, beter te verwoorden wat je bedoelt en om hulp te vragen en complimenten te geven of te ontvangen. Op deze manier wordt je zelfverzekerder en kun je jezelf beter uiten. We gaan samen oefenen in een veilige omgeving.

Onderwerpen zijn:

 • Uitleg over basisprincipes over communicatie
 • Contact leggen
 • Contact onderhouden
 • Gesprekken voeren
 • Hulp vragen
 • Complimenten geven
 • Omgaan met kritiek
 • Gevoelens uiten
 • Opkomen voor jezelf
 • Grenzen ontdekken en aangeven
Training mindfulness
Piekeren, stress, gevoelig voor prikkels, lichamelijke kwaaltjes zonder aanwijsbare redenen. Allemaal gebeurtenissen die je lijken te overkomen. Met mindfulness leer je op een open, niet oordelende en milde manier naar je geest te kijken. Om te onderbreken waar je mee bezig bent. Om vertrouwt te raken met wat er binnen in je afspeelt. Om het vermogen tot ontspannen te leren kennen en leren omgaan met spanning. Om te voorkomen dat je negeert wat je voelt, maar ook voorkomen dat je overspoeld wordt door emoties. In de training mindfulness voor mensen met Autisme leer je diverse manieren om je aandacht te richten naar je lichaam, gevoel, gedachten, waarnemingen en patronen. Door oefening leer je welke methode het beste bij jou past. Afhankelijk van de groep worden er andere accenten gelegd.

Werken met mindfulness geeft je een alternatief om op een andere manier naar jezelf en je omgeving te kijken De volgende onderwerpen komen zeker aan bod:

 • Ademhaling
 • Body scan
 • Meditatie
 • Zintuigelijke waarneming
 • Aanwezig zijn in het moment
 • Helpende en tegenwerkende gedachtes
 • Stress
 • Gevoelens
Training Psycho –motorisch ervaren en bewegen
Denken, voelen en doen door ervaringsgerichte oefeningen. Wil je leren bewuster te zijn van wat je denkt, voelt en doet? Wil je leren handelen naar wat goed voor je is? Onderwerpen zoals: contact maken, communicatie (bijvoorbeeld: verbaal/non-verbaal, contact maken en miscommunicatie), grenzen en energiebalans komen naar voren komen binnen de training ‘Psychomotorische groepstraining’.

Deze training richt zich op het stil staan bij lichaamssignalen en onderzoeken wat je nodig hebt op dat moment, zoals: een rustmoment, het aangeven van je grens of het vragen om hulp. We onderzoeken de blokkades waar je in vastloopt en gaan op zoek naar handvatten en nieuwe manieren om hier op een passende manier mee om te gaan. Dit doen we aan de hand van ervaringsgerichte oefeningen die gemakkelijk toe te passen zijn in jouw dagelijks leven.

Partnercursus
Deze cursus heeft als doel je uitleg te geven over wat autisme betekent, wat belangrijke onderwerpen zijn die daarmee samengaan. Tevens staan we stil bij de omgang en communicatie met een partner met autisme. We willen hiermee bereiken dat je je partner met autisme beter gaat begrijpen en de onderlinge communicatie kunt verbeteren zonder dat je daarbij jezelf verliest. Daarnaast is er ruimte om ervaringen te delen met andere partners.

Onderwerpen zijn:

 • Wat is autisme?
 • Invloed van autisme op omgeving
 • Een relatie met een persoon met autisme, hoe ga je hier mee om?
 • Eigen stuk/authenticiteit
 • Communicatie met partner
Oudercursus
Deze cursus heeft als doel ouders uitleg te geven over wat autisme betekent en welke gevolgen dat voor jullie gezin zou kunnen hebben. Tevens staan we stil bij de omgang en communicatie met je kind met autisme. We willen hiermee bereiken dat er meer wederzijds contact en begrip ontstaat en hopen op deze wijze de communicatie te bevorderen. Daarnaast is er ruimte om ervaringen te delen met andere ouders met een kind met autisme.

Sommige bijeenkomsten zullen gesplitst worden in twee groepen verdeeld op leeftijd van het kind (10 t/m 17 jaar en 18 t/m 25 jaar). Onderwerpen zijn:

 • Psycho-educatie
 • Communicatie en benaderingswijzen
 • Omgaan met moeilijk gedrag
 • Eigen rol en grenzen als ouder
 • Netwerk
 • Broertjes en zusjes van een kind met autisme
Training Stap verder
Deze training heeft als doel dat je meer grip leert krijgen op persoonlijke kwetsbaarheden én meer invloed kunt uitoefenen op diverse levensomstandigheden. Mensen bepalen steeds meer zelf hoe zij omgaan met de uitdagingen in hun leven en welke ondersteuning zij daarbij willen hebben. Het ontwikkelen van de eigen kracht, talenten en mogelijkheden en het ontwikkelen van inzicht in en acceptatie van onmogelijkheden en beperkingen zijn hierbij belangrijk.

In deze training leer je onder andere eigen keuzes maken, het erkennen van je eigen wensen en ambities en deze een plek in je leven kunnen en durven geven.

Onderwerpen zijn:

 • Hoop
 • Eigen verantwoordelijkheid
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Eigen regie
 • Steun
 • Grenzen aangeven
 • Acceptatie
 • En nu? Wat kan ik zelf doen?
Training inzet eigen ervaring
Wil jij je leven met autisme onderzoeken om vervolgens deze kennis en ervaring in te gaan zetten voor anderen? Dan is de training inzet eigen ervaring iets voor jou! We willen deelnemers ondersteunen en richting geven in hun zoektocht naar de mogelijkheden om te gaan werken vanuit hun eigen ervaringen. Je zult gevraagd worden om je eigen historie te onderzoeken, wat autisme voor jou betekent en heeft betekend, hoe je hulpverlening eruit gezien heeft en wat jij hiervan hebt geleerd.

Inhoud:

 • Wat is herstel?
 • Wat is ervaringsdeskundigheid?
 • Onderzoeken van jouw historie en ervaringen
 • Communicatie vaardigheden
 • Praktische vaardigheden oefenen