• Home
 • Opleiding & Kennis
 • Voor cliënten en betrokkenen
Voor cliënten en betrokkenen

Leer begrijpen wat autisme is en wat voor impact dit heeft op ieders leven.

Hoe word je wijzer in de wereld van autisme.

Onze groepen worden gegeven door zorgprofessionals en ervaringswerkers die werkzaam zijn of een connectie hebben met Autismepunt. Ze hebben als doel om cliënten en hun betrokkenen te ondersteunen in hun persoonlijke en positieve groei. De groepen worden interactief aangeboden. Centraal staat wederzijdse interactie en het leren vanuit gelijkwaardigheid.

Onze groepen

Hieronder vind je al onze groepen op een rij. Klik op de groep en je vindt alle informatie over de specifieke groep, wanneer ze plaatsvinden en hoe je jezelf aan kunt melden.

Klik hier voor ons actuele aanbod.

 

Groepen
Communicatie groep
Deze groep gaat over het beter leren omgaan met anderen, dus het hebben en houden van contacten met anderen. We hebben het niet alleen over wat je (nog) moeilijk vindt, maar proberen we wat jou wel ligt te verbeteren. Het is belangrijk dat je beter en makkelijker met anderen kunt omgaan, maar dat je ook jezelf kunt blijven. We oefenen in communicatievaardigheden.

In deze groep leer je:

 • Communicatie vaardigheden te oefenen
 • Beter rekening te houden met anderen.
 • Welke gedachten jou kunnen helpen en welke niet.
 • Hoe je gedrag dat niet helpt kunt vervangen door gedrag dat wel helpt.

We werken veel met oefeningen (rollenspelen).

Psycho-educatie
Groep voor mensen met autisme die beter zicht willen krijgen op wat autisme betekent voor hun functioneren.

Onderwerpen zijn:

 • Gedragskenmerken van autisme en diagnose stelling
 • Informatieverwerking
 • Zintuiglijke gevoeligheid
 • Theory of mind: inleven in jezelf en in anderen
 • Centrale coherentie; detail denken
 • Executieve functies; innerlijke directeur
 • Coping; omgaan met situaties, emoties en stress
Sociale relaties en intimiteit
In deze groep ‘omgaan met sociale relaties en intimiteit’ leer je hoe je contacten met anderen aan kunt gaan en kunt onderhouden zonder je eigen grenzen uit het oog te verliezen. We leren je vaardigheden aan op het gebied van meer of minder oppervlakkige contacten en relaties. Tevens staan we stil bij het aangaan en onderhouden van intensieve en emotionele relaties, wat is het effect daarvan en hoe zorg je daarbij goed voor jezelf?

We werken aan de volgende thema’s:

 • De persoonlijke ontwikkeling staat centraal en is gericht op het verkennen en herkennen van eigen kaders met betrekking tot sociale relaties en intimiteit.
 • Waarden en normen, wat is normaal?.
 • Communicatie en relaties
 • Zelfbeeld en grenzen (zowel grenzen stellen als respecteren)
 • Verschillende soorten relaties
 • Niveaus van vriendschappelijkheid
 • Seksuele gezondheid
 • Intimiteit en passend gedrag
 • ASS en relaties
Omgaan met verslaving
De groep omgaan met verslaving is speciaal ontwikkeld voor mensen met ASS en een verslavingsproblematiek. De bijeenkomsten hebben een persoonlijk karakter en zijn gericht op veilig voelen en bewustwording. Men moet het gevoel hebben te kunnen delen wat nodig is. Er zijn 12 bijeenkomsten, waarin je leert inzicht te krijgen in je verslavingsgedrag en de gevolgen die dit gedrag heeft op jou en je directe omgeving. Er wordt samen met jou naar passende alternatieven gezocht en deze worden in beeld gebracht zodat er nieuw gezonder gedrag voor in de plaats kan komen.

We kijken naar gezonde gewoontes en genoegens, strategieën die voor jou belangrijk zijn om een terugval te voorkomen, we maken hoog risico situaties en waarschuwingssignalen visueel zodat je jezelf kunt voorbereiden op risicovolle situaties en keuzes leert maken die je behoeden voor uitglijers en terugvallen. De groep biedt onderlinge steun en herkenning en de mogelijkheid dat deelnemers ook van elkaar leren.

We zoeken samen naar gezonder alternatief gedrag en maken dit eigen, zodat je zelfstandig in staat bent verandering door te voeren. Daarnaast maken we een S.O.S. kaart om inzichtelijk te maken wat je kunt doen bij risico’s.

Sociale vaardigheden (jeugd)
Deze groepheeft als doel de sociale en communicatieve vaardigheden van jongeren te verbeteren. We gaan samen oefenen in een veilige omgeving. Thema’s die aan bod komen zijn vriendschap, puberteit, school, gezin, vrije tijd en social media.

Onderwerpen zijn:

 • Psycho-educatie
 • Communicatie
 • Assertiviteit
 • Contact leggen
 • Gesprekken voeren
 • Hulp vragen
 • Complimenten
 • Omgaan met kritiek
 • Gevoelens
Sociale vaardigheden (volwassenen)
Deze groep heeft als doel je sociale en communicatieve vaardigheden te verbeteren. Je leert om makkelijker contact te leggen, beter te verwoorden wat je bedoelt en om hulp te vragen en complimenten te geven of te ontvangen. Op deze manier wordt je zelfverzekerder en kun je jezelf beter uiten. We gaan samen oefenen in een veilige omgeving.

Onderwerpen zijn:

 • Uitleg over basisprincipes over communicatie
 • Contact leggen
 • Contact onderhouden
 • Gesprekken voeren
 • Hulp vragen
 • Complimenten geven
 • Omgaan met kritiek
 • Gevoelens uiten
 • Opkomen voor jezelf
 • Grenzen ontdekken en aangeven
Mindfulness
In de groep mindfulness voor mensen met autisme leer je diverse manieren om je aandacht te sturen naar je lichaam, gevoel, gedachten, waarnemingen en patronen. En van die manieren merk je dat de een beter bij je past dan een ander. Je word er beter in en ontdekt dat er verschillende krachten aanwezig zijn, krachten die je ondersteunen of die je tegen werken. Werken met mindfulness geeft je een alternatief om op een andere manier naar jezelf en je omgeving te kijken.

Werken met mindfulness geeft je een alternatief om op een andere manier naar jezelf en je omgeving te kijken De volgende onderwerpen komen zeker aan bod:

 • Ademhaling
 • Body scan
 • Meditatie
 • Zintuigelijke waarneming
 • Aanwezig zijn in het moment
 • Helpende en tegenwerkende gedachtes
 • Stress
 • Gevoelens
Autisme en lichaamsgericht werken
Wil je leren bewuster te zijn van wat je denkt, voelt en doet? Wil je leren handelen naar wat goed voor je is? Onderwerpen zoals: contact maken, communicatie (bijvoorbeeld: verbaal/non-verbaal, contact maken en miscommunicatie), grenzen en energiebalans komen naar voren komen binnen de groep ‘Autisme en lichaamsgericht werken’.

Deze groep richt zich op het stil staan bij lichaamssignalen en onderzoeken wat je nodig hebt op dat moment, zoals: een rustmoment, het aangeven van je grens of het vragen om hulp. We onderzoeken de blokkades waar je in vastloopt en gaan op zoek naar handvatten en nieuwe manieren om hier op een passende manier mee om te gaan. Dit doen we aan de hand van ervaringsgerichte oefeningen die gemakkelijk toe te passen zijn in jouw dagelijks leven.

Partnergroep
Deze cursus heeft als doel je uitleg te geven over wat autisme betekent, wat belangrijke onderwerpen zijn die daarmee samengaan. Tevens staan we stil bij de omgang en communicatie met een partner met autisme. We willen hiermee bereiken dat je je partner met autisme beter gaat begrijpen en de onderlinge communicatie kunt verbeteren zonder dat je daarbij jezelf verliest. Daarnaast is er ruimte om ervaringen te delen met andere partners.

Onderwerpen zijn:

 • Wat is autisme?
 • Invloed van autisme op omgeving
 • Een relatie met een persoon met autisme, hoe ga je hier mee om?
 • Eigen stuk/authenticiteit
 • Communicatie met partner
Oudergroep
Deze cursus gaat over het beter leren omgaan met je kind met autisme, dus het leren van theoretische achtergrondinformatie over autisme en het oefenen in vaardigheden die ertoe kunnen bijdragen dat je als ouders minder snel in je valkuilen terecht komt. Tijdens deze training hebben we het niet alleen over wat je (nog) moeilijk vindt, maar proberen we wat jou wél ligt te verbeteren. Het is belangrijk dat je beter en makkelijker met elkaar en je kind kunt omgaan, maar dat je ook jezelf kunt blijven. Ook kun je in de groep de feedback en ervaringen van andere ouders van kinderen/jongeren met ASS horen en meenemen in je eigen beleving. Psycho-educatie over autisme, om meer inzicht en begrip te krijgen in het denken, voelen en gedrag van iemand met autisme. Een ander deel richt zich op stil staan bij de relatie met je kind en goed zorgen voor jezelf. Dit laatste blijkt regelmatig toch een uitdaging te zijn. De cursus biedt handvatten hierin (vanuit ACT en mindfulness).

Sommige bijeenkomsten zullen gesplitst worden in twee groepen verdeeld op leeftijd van het kind (10 t/m 17 jaar en 18 t/m 25 jaar). Onderwerpen zijn:

 • Psycho-educatie
 • Communicatie en benaderingswijzen
 • Omgaan met moeilijk gedrag
 • Eigen rol en grenzen als ouder
 • Netwerk
 • Broertjes en zusjes van een kind met autisme
Inzet eigen ervaring
Wil jij je leven met autisme onderzoeken om vervolgens deze kennis en ervaring in te gaan zetten voor anderen? Dan is de groep inzet eigen ervaring iets voor jou! We willen deelnemers ondersteunen en richting geven in hun zoektocht naar de mogelijkheden om te gaan werken vanuit hun eigen ervaringen. Je zult gevraagd worden om je eigen historie te onderzoeken, wat autisme voor jou betekent en heeft betekend, hoe je hulpverlening eruit gezien heeft en wat jij hiervan hebt geleerd.

Inhoud:

 • Wat is herstel?
 • Wat is ervaringsdeskundigheid?
 • Onderzoeken van jouw historie en ervaringen
 • Communicatie vaardigheden
 • Praktische vaardigheden oefenen
Groep Zelfbeeld
De groep helpt je op weg om positiever over jezelf te gaan denken (COMET protocol). Het doel van de groep is dat het kind of de jongere een positiever zelfbeeld ontwikkelt.

Algemene doelen:

1. De deelnemers worden vaardiger in het oproepen van een positief zelfgevoel;
2. De deelnemers kunnen een positief zelfgevoel vasthouden ondanks dat zij denken aan een negatieve/onzekere situatie
3. De deelnemers kunnen de aandacht beter richten op positieve ervaringen;
4. De deelnemers leren met ondersteuning van ouders het geleerde ook in andere situaties toe te passen

Groep Autisme en genderidentiteit
Voor mensen met autisme die gendervraagstukken hebben.
Date vaardigheden groep
Voor cliënten met autisme die vaardigheden willen leren die hen helpen om te leren daten.

Tijdens de bijeenkomsten leer je praktische vaardigheden over daten, voorbereidend op hoe ga je dit aan. Vragen zoals: hoe ga je contact aan, non-verbale signalen (flirten), soorten daten (fysiek, digitaal, speeddating, datingsites, verwachtingen m.b.t. daten, gevaren van daten, grensoverschrijdend, normaliserend. Na de bijeenkomsten is er een date-avond waarin je contact aangaat met andere deelnemers en wie weet er mogelijk een match is. Voor begeleiding en behandel cliënten. (Doelgroep: 18+ mannen, vrouwen, intern/extern, diagnose autisme)

Creatieve en lotgenotengroepen
Handwerkclub ‘Een steekje los’
Mensen met autisme die het leuk vinden om te (leren) handwerken.

Hou je van haken, breien of borduren en heb je zin om dat samen met anderen te doen? Haak dan gezellig aan bij ‘Een steekje los’, de handwerkclub van Autismepunt, onder begeleiding van Karolina Stachowska.

Van breien is wetenschappelijk bewezen dat het kan helpen om angst en depressie te verminderen en dat het afleidt van chronische pijn. Veel mensen met autisme en ADHD breien om hun hoofd rustig te krijgen en beter te kunnen concentreren.

Of je nu met je ogen dicht een sok kunt breien of volledig de draad kwijt bent, ‘Een steekje los’ is er voor iedereen, ongeacht het niveau. Ook als je nog niet kunt breien of haken, maar het wel zou willen leren, ben je van harte welkom. Er zijn materialen aanwezig en Karolina legt het je graag uit. We zijn met een kleine club van maximaal 6 personen.

Interne herstelgroep
Mensen die bewust zijn dat autisme invloed heeft op hun dagelijkse functioneren en dat het zich kan manifesteren op alle levensgebieden. We verwachten dat de deelnemer communicatief in staat is om zijn of haar problematiek/last te kunnen delen. Tevens wordt er een vorm van zelfreflectie verwacht van de deelnemer.

Doel:
Het bieden van een veilige omgeving waar eenieder de tijd krijgt om te praten over wat hem of haar bezig houdt. Deelnemers kunnen erkenning en herkenning vinden bij lotgenoten en horen van elkaar hoe ze omgaan met hun leven met autisme. De groep wordt begeleid door een ervaringswerker (Robby), hij heeft zelf ook een vorm van autisme.

Onderwerpen die bijvoorbeeld aan bod komen binnen een lotgenotengroep:
– Wat zijn bronnen voor steun voor jou?
– Hoe ga je om met vooroordelen in je omgeving
– Wanneer vertel je wel en wanneer niet over je ggz- achtergrond?
– Wat doe je als je ontevreden bent over je medicatie of je psychotherapie?
– Welke opleiding of welk werk ga je doen? Hoe ga je dat bereiken?
– Hoe ga je om met relaties, vriendschap en verliefdheid?

Spelregels:
– Je bent een cliënt bij Autismepunt
– Deelname aan de groep geldt voor een maximum van 1 jaar
– Alles wat gezegd wordt blijft binnen de groep
– Elkaar laten uitpraten, niet onderbreken of het gesprek overnemen (het draait om degene die aan de beurt is)
– Telefoon op stil of uit (tenzij er een noodsituatie is, meldt dat even van te voren)
– Bij afwezigheid, ziek zijn of te laat zijn, meldt het bij de begeleider
– Elkaar niet veroordelen
– Nuchter aanwezig zijn (niet onder invloed)
– Niet roddelen

Open Groep Samen Zijn (Reset - Rewind - Retreat)
Voor cliënten van Autismepunt die zichzelf willen en kunnen zijn, samen met anderen in een groep.

Vanuit eenvoud

Simpel zijn zonder meer

Ruimte om:
Stil te zijn, te luisteren, delen, vertellen, vragen, herkennen, ontdekken.

Empowermentgroep
Voor externe cliënten die eventueel op de wachtlijst staan.

De empowermentgroep is bedoeld voor cliënten die op de wachtlijst staan en andere externen. Het doel van de empowermentgroep is om samen te werken aan herstel door het delen van ervaringen, eigen kracht (her)ontdekken,  herkenning en steun bij elkaar vinden. Elke week hebben we een ander herstel thema wat we gaan bespreken en uitlichten. De empowermentgroep wordt begeleid door twee ervaringsdeskundigen (Robby Smits & Lieve van Haandel).

Yoga Groep
Deze groep wordt door Autismepunt aangeboden voor wachtlijst cliënten die al een indicatie hebben.

De Yogagroep is bedoeld om te onderzoeken of Yoga voor jou een geschikt middel is om te leren meer rust in te bouwen in je dagelijkse leven.

Oudercontactavond
Meer informatie volgt