• Home
  • Opleiding & Kennis
  • Voor professionals
Voor professionals

Verbeter je vaardigheden en versterk je team met onze cursussen en workshops.

We helpen iedereen om de beste versie van zichzelf te worden.

Ook interne en externe collega’s en professionals zien we graag boven zichzelf uitstijgen.
Het doel van het onderwijsaanbod voor professionals is het bieden van innovatieve en adequate scholing over autisme die bijdraagt aan een verdiepingsslag als expert.

Alle cursussen zijn ontwikkeld vanuit het DNA van Autismepunt. De cursussen zijn stuk voor stuk geaccrediteerde leertrajecten en worden ook online aangeboden.

De workshops hebben als doel het overdragen van kennis en aanreiken van vaardigheden / handvatten om met een bepaald thema of een bepaalde methode te kunnen werken.

De workshops en cursussen zijn ontwikkeld om professionals handvatten inzicht en vaardigheden te bieden zodat zij in hun praktijk passend kunnen afstemmen op mensen met autisme.

Ontdek ons uitgebreide aanbod

Autismepunt heeft een uitgebreid aanbod van leerwegen voor professionals, bestaat uit cursussen, workshops en voorlichting.

Ook bieden we intervisie trajecten aan, en bieden we plaats voor stagiaires.

Klik hier voor ons actuele aanbod.

 

Cursussen
Autismebegeleider in diverse contexten (SKJ 72 punten & cbrko)
Zowel Interne en externe professionals in zorg, begeleiding, onderwijs die werken of gaan werken met mensen met autisme.

De volgende thema’s komen in deze opleiding aan bod:
Thema 1: Kenmerken en historie
Thema 2: Cognitieve stijlen
Thema 3: Zintuigelijke waarneming
Thema 4: Aanpassingen van de omgeving
Thema 5: Sociale vaardigheden gericht op diverse levensgebieden
Thema 6: Communicatie
Thema 7: Leven met autisme
Thema 8: Specifieke onderwerpen (bv Psycho-educatie)

Basis cursus autisme (SKJ 13 punten & cbrko)
Deze cursus is bedoeld voor iedereen die basiskennis wil opdoen over autisme. (Betrokkenen, zowel interne als externe professionals, begeleiders).

Cursisten kunnen bijvoorbeeld mensen zijn die iemand met autisme in de nabije omgeving meemaken, of iemand kennen die recent een diagnose heeft gekregen, startende hulpverleners of leraren die in aanraking komen met mensen met autisme, maar ook mensen die interesse hebben in deze aandoening en basiskennis willen opdoen.
We behandelen in deze tweedaagse cursus o.a. onderstaande thema’s:
– Diagnose autisme wat betekent dat? Stigma of talenten?
– Wat voor problemen kunnen hierdoor ontstaan bij de persoon met autisme en zijn of – haar omgeving?
– Andere manier van informatie verwerken en betekenisverlening
– Hoe kan ik hier invloed op hebben en de persoon met autisme passend ondersteunen
– Communicatie en benaderingswijzen
– Zintuigelijke waarneming

Cursus Inzet eigen ervaring
Voor mensen die graag willen leren hun eigen ervaring in te gaan zetten om anderen te helpen.

Wil jij je leven met autisme of een andere last onderzoeken om vervolgens deze kennis en ervaring in te gaan zetten voor anderen? Dan is de training werken met eigen ervaring iets voor jou!
We willen deelnemers ondersteunen en richting geven in hun zoektocht naar de mogelijkheden om te gaan werken vanuit hun eigen ervaringen. Je zult gevraagd worden om je eigen historie te onderzoeken, wat autisme voor jou betekent en heeft betekend, hoe je hulpverlening eruit gezien heeft en wat jij hiervan hebt geleerd.
inhoud:
Wat is herstel?
Wat is ervaringsdeskundigheid?
Onderzoeken van jouw historie en ervaringen
Communicatie vaardigheden
Praktische vaardigheden oefenen

Autismeverdiepingscursus (SKJ 30 punten & cbrko)
Zowel interne als externe professionals uit verschillende werkvelden.

Hoe kun jij een lastige situatie aanpakken en zorg je dat je er op een autismevriendelijke manier mee omgaat?
Wil jij inzichten om opgedane kennis over autisme zelf om te kunnen zetten naar de praktijk?

Wij bieden een kleurrijke vertaalslag van kennis naar de praktijk!
We combineren kennis met bewustwording en maken hierbij gebruik van diverse methodieken en specialisten die komen vertellen over hun expertise.
De volgende onderwerpen komen in deze cursus o.a. aan bod:
– Theoretische verdieping
– Sensorische integratie
– Communicatie
– Participatie
– DSM / diagnostiek
– Behandeling
– Ervaringsdeskundigheid

Workshops
Autisme & Verslaving
Professionals uit meerdere werkvelden (onderwijs, zorg, gemeente).

Verslaving is geen keuze, maar een uit de hand gelopen patroon waarbij degene die afhankelijk is geworden niet meer zelfstandig in staat is om dit gedrag te stoppen. In deze workshop maak je kennis met thema’s als;
• Autisme en verslavende patronen
• Negatieve gedragspatronen ( niet helpende gedachten)
• Benaderingswijzen en communicatie
• Zicht krijgen op de betekenis van het autisme op de verslaving
• gezonde alternatieven vinden en leren toepassen.
kijken naar het netwerk en de omgeving zodat begrip en positieve ontwikkeling ontstaat rondom de persoon met autisme en de verslaving

Autisme & Meisjes & Vrouwen (SKJ 4 punten)
Zowel interne en externe professionals uit meerdere werkvelden (onderwijs, zorg, gemeente).

In deze workshop gaan we actief aan de slag met het thema autisme bij meisjes en vrouwen. Ben jij werkzaam in de zorg of onderwijs en wil je je verder bekwamen in het signaleren van autisme bij meisjes en vrouwen en het begeleiden van hen? Meld je dan aan voor deze workshop!
De volgende onderwerpen komen aan bod:
– Verschillen autisme bij vrouwen en mannen
– Ervaringsverhalen
– Herkennen/signaleren van autisme bij meisjes en vrouwen
– (Differentiaal) diagnostiek
– Behandeling/begeleiding/benadering van meisjes en vrouwen van autisme
– Ervaringsverhaal van vrouw met autisme

Inzet therapeutische spellen
Zowel interne als externe Professionals uit meerdere werkvelden (onderwijs, zorg, gemeente).

Behandeling en begeleiding bij mensen met autisme is een mooie uitdaging en resulteert vaak in positiever en zelfstandiger functioneren. Door het leren inzetten van therapeutische spellen krijg je op een creatieve manier zicht op het handelen en denken van de persoon met autisme. Werken met de diverse spellen zorgt dat behandeling en/of begeleiding minder confronterend wordt. De spellen leveren op een constructieve manier een bijdrage in het veranderingsproces van de betrokkene. Kortom een leuke en dynamische methode om te gebruiken in een behandeling of begeleidingstraject. We geven info over de therapeutische spellen en oefenen met diverse spellen afgestemd op praktijksituatie.

Autisme en Depressie
Zowel interne als externe Professionals uit meerdere werkvelden (onderwijs, zorg, gemeente).

Depressie is een van de meest voorkomende psychische stoornissen bij autisme. Mensen met autisme hebben vaak last van een depressie zonder aanwijsbare reden en vaker last van depressie als reactie op negatieve gebeurtenissen. Eenzaamheid en sociale isolatie is een belangrijke factor die bijdraagt aan depressie bij volwassenen met autisme. In deze workshop staan we stil bij wat depressie betekent en hoe het zich manifesteert bij autisme. We brengen aan de hand van casuïstiek de impact van de depressie op het functioneren van de persoon in beeld en we zoomen in op behandeling en begeleidingsalternatieven.

Voorlichting, intervisie en stage.

Voorlichting wordt op maat aangeboden. Voorbeelden zijn oa.
–       Voorlichting leerlingen hogescholen/ middelbare scholen
–       Voorlichting bij bedrijven
–       Voorlichting bij gemeenten

Webinars, masterclasses en congressen
–       Open dag / academie dag voor medewerkers
–       Congres tijdens de autismeweek
–       Masterclasses door experts

Intervisie Trajecten en stagiaires
–       Autismepunt biedt intervisie en supervisie trajecten aan voor professionals uit zorg en onderwijs.
–       Stagiaires zijn van harte welkom bij Autismepunt ( Passende MBO/HBO/ WO opleidingen)

Voor meer informatie: stuur een mail naar kennisbank@autismepunt.nl