image

Over Autismepunt

Autismepunt bestaat vanaf 1 maart 2006, eigenaren zijn Alex Henkelman en Anita Willemsen.

Binnen Autismepunt werken we met vier teams:

  • Begeleiding
  • Jobcoaching en re-integratie
  • Begeleid wonen
  • Behandeling en diagnostiek

Onder het kopje: ‘Wat we doen’, vind je meer informatie over de verschillende aandachtsgebieden.

De kracht van Autismepunt:

  • Al onze medewerkers zijn gespecialiseerd in autisme.
  • De breed aanwezige expertise.
  • Alle hulpvragen kunnen door één bedrijf worden uitgevoerd.
  • Continuïteit van zorg.

Hieronder een korte kennismaking met het kernteam.

Alex Henkelman

Alex HenkelmanMijn naam is Alex Henkelman, ik ben BIG geregistreerd Sociaal psychiatrisch verpleegkundige (hbo) en heb 25 jaar ervaring binnen de geestelijke gezondheidszorg.
Sinds 15 jaar werk ik alleen nog met mensen met autisme en hun omgeving. Ik heb mede vorm gegeven aan het autismeteam van de GGzE Jeugd. Ik heb een oudercursus geschreven, gegeven en vele consultaties verzorgd. Ik werk zowel met jongeren als met volwassenen. In de loop van de jaren heb ik een uitgebreid netwerk opgebouwd.

Curriculum Vitae >  (pdf)


Anita Willemsen

Anita WillemsenMijn naam is Anita Willemsen, ik ben Autismespecialist (Master SEN) en afgestudeerd met een onderzoek over autisme en beroepskeuze. Mijn werkervaring is uitgebreid en divers en dat heeft veel voordelen. Binnen de hulpverlening heb ik me veel bezig gehouden met opvoeden en opvoedingsondersteuning. Daarna heb ik jaren gewerkt als lerares beroepenoriëntatie en maatschappijleer bij het ROC en binnen het VO. Hierdoor weet ik veel over autisme en onderwijs. In het werken met mensen met autisme zijn voor mij respect en gelijkwaardigheid het allerbelangrijkste. Het is de taak van hulpverleners om mensen te helpen bij hun eigen kracht te komen, daarbij gaat het om het stellen van de juiste vragen en goed luisteren!

Curriculum Vitae >  (pdf)


Ton Baltussen

Ton BaltussenIk ben Ton Baltussen. Ik ben Maatschappelijk werker maar heb me de afgelopen 10 jaar vooral toegelegd op het werken met mensen met autisme en vooral op het gebied van arbeid. Als Consulent arbeid bij de SPD (inmiddels MEE) ben ik in 2000, samen met de GGzE en de school voor speciaal onderwijs De Stolberg, het Project Continu gestart. Dit was een proefproject om leerlingen met autisme die vroegtijdig uitvielen op school, zo mogelijk toe te leiden naar werk. Vanuit dit project is een werkmethode ontwikkeld die in het algemeen erg succesvol bleek. In dit project heb ik, door mijn contacten met de GGzE, erg veel kennis gekregen over autisme. De contacten met UWV, arbeidsbureau en re-integratiewereld in het algemeen gaven mij veel kennis op het gebied van wet- en regelgeving en op het gebied van arbeid. Contacten met scholen voor middelbaar en voor beroepsonderwijs hebben mij zicht gegeven op opleidingsmogelijkheden.

Door mijn werken met en interesse in mensen met autisme, samen met de dagelijkse praktijk, heb ik mij een specialisatie op die gebieden eigen gemaakt. Ook heb ik in de re-integratiewereld een uitgebreid netwerk opgebouwd. Inmiddels ben ik weliswaar met pensioen maar ik heb op vraag van Autismepunt besloten mijn expertise met hen te delen en een aantal dagdelen voor hen te werken.


Annette van de Laar

Annette van de LaarIk ben Annette van de Laar. Sinds september 2009 ben ik werkzaam bij Autismepunt als ambulant begeleidster.
Mijn specialisme ligt op het gebied van jobcoaching en re-integratie.
Na mijn HBO-studie Jeugdwelzijnswerk heb ik jaren binnen een residentiële setting gewerkt met jongeren.
Belangrijk onderdeel daarvan was ook zelfstandigheidstraining voor jongeren die niet meer thuis konden of wilden wonen. In de jaren negentig heb ik de overstap gemaakt naar de arbeidstoeleiding van jongeren uit het speciaal onderwijs en coördineren van leerwerkplaatsen in de regio Eindhoven. Met die bagage en met mijn ervaringsdeskundigheid op het gebied van autisme ben ik gevraagd om voor Autismepunt te komen werken. Arbeid en opleiding zijn mijn werkterreinen bij Autismepunt. Ik combineer mijn kennis en ervaring met een grote betrokkenheid en een eigen stijl. Een stijl die het best te omschrijven is als concreet, vasthoudend en gestructureerd. We proberen voor iedereen een geschikte plek te vinden op de arbeidsmarkt. Een plek waar de jongere gewaardeerd wordt en zich thuis voelt. Waarbij de werkgever een kundige en loyale werknemer krijgt.
Met veel plezier probeer ik met mijn collega’s daar waar nodig is een brug te slaan voor mensen met autisme. Met geloof in hun kwaliteiten kunnen we op arbeidsgebied het verschil maken… .daar staan en gaan we voor!!


Ank Visser

Ank VisserMijn naam is Ank Visser en ik ben Autismespecialist (Master SEN). Op 1 juni 2010 ben ik gestart bij Autismepunt. Ik werk vanaf 2003 met (jong)volwassenen met een autisme spectrum stoornis. Ik heb gewerkt in een beschermende woonvorm, een trainingscentrum en ik heb mensen met autisme begeleid die zelfstandig wonen.

Mijn insteek is goed luisteren, observeren en in kaart brengen wat iemands mogelijkheden en kansen zijn, om van daaruit te werken aan de doelen die iemand heeft. Een positieve, respectvolle instelling en het zoeken van de samenwerking met andere betrokkenen, kenmerken mijn manier van werken.


Rianne van der Poel

Rianne van der PoelIk ben Rianne van der Poel. Na 16 jaar in de gezondheidszorg, ben ik 10 jaar werkzaam geweest bij het UWV. Als Arbeidsdeskundige Jonggehandicapten ben ik veel jongeren met ASS tegengekomen en had ik gesprekken met zowel werkgevers, als werknemers, ouders en begeleiders. Hierdoor heb ik een brede kijk op de arbeidsmarkt gekregen en een groot netwerk opgebouwd.

Gaandeweg ben ik me gaan richten op coaching en loopbaanbegeleiding. Ik vind het een uitdaging om iemand te helpen bij het bereiken van zijn of haar doelen. Het leren kennen van je eigen ‘gebruiksaanwijzing’ en zorgen dat je met jezelf op een plezierige manier door het leven kunt gaan, is juist voor iemand met autisme vaak een zoektocht. Ik hoop daaraan mijn steentje te kunnen bijdragen. Dit doe ik met name door te bouwen aan vertrouwen. Open, eerlijk en nieuwsgierig te onderzoeken wat iemands wensen en mogelijkheden zijn. En door duidelijk te zijn. Mijn motto is: “Zeggen wat ik doe, en doen wat ik zeg”.


Marij van der Aalst

Marij van der AalstMijn naam is Marij van der Aalst. Ik ben autisme specialist (Master SEN) en heb een veelzijdige achtergrond in de hulpverlening. Naast mijn werk bij Autismepunt, werk ik als gedragstrainer bij het forensisch centrum van de GGzE. Die cliëntenpopulatie is divers; persoonlijkheidsproblematiek, verslaving, psychoses en de laatste jaren steeds meer mensen met autisme. Omdat autisme me erg boeit, ben ik me daarin gaan specialiseren. Inmiddels weet ik veel over criminaliteit en verslavingsgedrag bij mensen met autisme. Wat voor verslavingsproblematiek zie je, hoe kan dit patroon doorbroken worden, hoe kun je passend afstemmen op mensen met autisme zodat een positieve ontwikkeling mogelijk is en wat kun je doen om ze te behoeden voor een terugval?

Ik richt me vooral op de mogelijkheden en kansen van mensen met autisme, maar houd wel rekening met hun valkuilen. Samen gaan we op zoek naar wat iemand nodig heeft om zo zelfstandig als mogelijk te kunnen functioneren.


Noëlla Vervloet

Noëlla VervloetIk ben Noëlla Vervloet, B.I.G. geregistreerd HBO verpleegkundige en heb ruim 20 jaar gewerkt als psychiatrische verpleegkundige op een PAAZ. Ik heb daardoor veel kennis van de psychiatrie en medicatie. Daarnaast heb ik geleerd dat er weinig gedrag vreemd is en dat het geen meerwaarde heeft om zo te denken. Belangrijker vind ik het om er achter te komen wat voor functie bepaald gedrag heeft.

Sinds 2011 werk ik als ambulant begeleidster bij Autismepunt. In mijn werkwijze staat een respectvolle benadering hoog in het vaandel. “Ga met de ander om zoals je ook wilt dat er met jou wordt omgegaan.” Jezelf accepteren en zoveel mogelijk regie over je eigen leven, zijn voor mij belangrijke onderwerpen.


Niki Put

Niki PutMijn naam is Niki Put en ik ben sinds 2010 bij Autismepunt werkzaam als ambulant begeleidster. Ik heb de opleidingen Sociaal pedagogisch hulpverlening en Maatschappelijk werk afgerond.

Ik heb werkervaring met kinderen, jongeren, jongvolwassen en hun ouders. Ik ben schoolmaatschappelijk werkster geweest in zowel het basis als voortgezet onderwijs.

Een gelijkwaardige relatie is belangrijk voor mij. Ik kijk samen met de cliënt naar mogelijkheden en sterke kanten. “coachen is leiden door goed te volgen”.

Vertrouwen opbouwen, iemand helpen inzicht te krijgen in zijn sterke en minder sterke kanten en samen zoeken naar goed kunnen functioneren, is kenmerkend voor mijn manier van werken.


Leander Westerbeek van Eerten

Leander WesterbeekMijn naam is Leander Westerbeek van Eerten en ik ben bij Autismepunt werkzaam als ambulant begeleider en jobcoach. Naast Autismepunt werk ik ook als trainer bij een aantal andere autismegerelateerde organisaties. Mijn werkervaring ligt met name binnen de arbeidsintegratie en ik heb kwalificaties op het gebied van loopbaanontwikkeling, coaching en psychologie. Ik heb zelf ook de diagnose autisme.

Autisme kwam jaren geleden in mijn leven onder het etiket ‘beperking’, maar na jarenlang worstelen voel ik me niet meer beperkt door mijn autisme, maar houd er wel voortdurend rekening mee.

Aan de hand van bewustwording en zelfinzicht heb ik geleerd steeds beter met mijn autisme om te gaan en ook gebruik te maken van de positieve kanten ervan.

Elk mens ontwikkeld zich en ik haal er veel voldoening uit om een rol te spelen in het proces van bewustwording van mensen met autisme en hun directe omgeving.


Iris Delahaye

Iris DelahayeMijn naam is Iris Delahaye en ik werk sinds begin 2013 met veel plezier bij Autismepunt.

Hiervoor heb ik gewerkt als eerstelijns psycholoog, re-integratie consulent en ambulant begeleider. Ook heb ik als basispsycholoog gewerkt binnen een instantie voor hoogbegaafde schooluitvallers: hierbij was ik zowel begeleider, als diagnosticus en intaker. Enige tijd geleden ben ik gestart als ambulant begeleider bij het Summa college: sindsdien ondersteun ik jongeren met een beperking bij hun studie en stage.

Ik heb dus brede werkervaring, zowel op het gebied van re-integratie, als op het gebied van autisme en onderwijs. Het bieden van inzicht, maar vooral het vergroten van zelfkennis, zelfwaardering en zelfvertrouwen vind ik belangrijke waarden van begeleiding en behandeling.


Nicole Nooijen

Nicole NooijenIk ben Nicole Nooijen en sinds november 2013 werkzaam bij Autismepunt. Ik ben afgestudeerd als psycholoog en heb me tijdens en na mijn studie gespecialiseerd in autisme.

Mijn werkervaring ligt op het gebied van woonbegeleiding, ambulante begeleiding, behandeling en diagnostiek. Ik heb gewerkt met zowel kinderen, jongeren als volwassen. Tijdens begeleidingen vind ik het belangrijk om te kijken hoe iemand in elkaar zit, welke beperkingen iemand ervaart maar vooral welke kwaliteiten iemand heeft. Vooral de kwaliteiten vormen de basis van de begeleiding. Daarnaast vind ik het van belang om naast elkaar te staan en samen te werken richting het doel.


RvC

Autismepunt heeft een Raad van Commissarissen. In de RvC zitten Carl Heskes (voorzitter MKB Zuidoost Brabant), Sil de Graaf (bedrijfseconoom, werkzaam bij Start Foundation) en Eelkje van de Kuilen (advocaat).