image

Over Autismepunt

Autismepunt bestaat vanaf 1 maart 2006, eigenaar is Anita Willemsen.

Binnen Autismepunt werken we met vier teams:

  • Begeleiding
  • Jobcoaching en re-integratie
  • Begeleid wonen
  • Behandeling en diagnostiek

Onder het kopje: ‘Wat we doen’, vind je meer informatie over de verschillende aandachtsgebieden.

De kracht van Autismepunt:

  • Al onze medewerkers zijn gespecialiseerd in autisme.
  • De breed aanwezige expertise.
  • Alle hulpvragen kunnen door één bedrijf worden uitgevoerd.
  • Continuïteit van zorg.

Hieronder een korte kennismaking met het kernteam.

Anita Willemsen

Anita WillemsenMijn naam is Anita Willemsen, ik ben Autismespecialist (Master SEN) en afgestudeerd met een onderzoek over autisme en beroepskeuze. Mijn werkervaring is uitgebreid en divers en dat heeft veel voordelen. Binnen de hulpverlening heb ik me veel bezig gehouden met opvoeden en opvoedingsondersteuning. Daarna heb ik jaren gewerkt als lerares beroepenoriëntatie en maatschappijleer bij het ROC en binnen het VO. Hierdoor weet ik veel over autisme en onderwijs. In het werken met mensen met autisme zijn voor mij respect en gelijkwaardigheid het allerbelangrijkste. Het is de taak van hulpverleners om mensen te helpen bij hun eigen kracht te komen, daarbij gaat het om het stellen van de juiste vragen en goed luisteren!

Curriculum Vitae >  (pdf)Ank Visser

Ank VisserMijn naam is Ank Visser en ik ben Autismespecialist (Master SEN). Op 1 juni 2010 ben ik gestart bij Autismepunt. Ik werk vanaf 2003 met (jong)volwassenen met een autisme spectrum stoornis. Ik heb gewerkt in een beschermende woonvorm, een trainingscentrum en ik heb mensen met autisme begeleid die zelfstandig wonen.

Mijn insteek is goed luisteren, observeren en in kaart brengen wat iemands mogelijkheden en kansen zijn, om van daaruit te werken aan de doelen die iemand heeft. Een positieve, respectvolle instelling en het zoeken van de samenwerking met andere betrokkenen, kenmerken mijn manier van werken.


Marij van der Aalst

Marij van der AalstMijn naam is Marij van der Aalst. Ik ben autisme specialist (Master SEN) en heb een veelzijdige achtergrond in de hulpverlening. Naast mijn werk bij Autismepunt, werk ik als gedragstrainer bij het forensisch centrum van de GGzE. Die cliëntenpopulatie is divers; persoonlijkheidsproblematiek, verslaving, psychoses en de laatste jaren steeds meer mensen met autisme. Omdat autisme me erg boeit, ben ik me daarin gaan specialiseren. Inmiddels weet ik veel over criminaliteit en verslavingsgedrag bij mensen met autisme. Wat voor verslavingsproblematiek zie je, hoe kan dit patroon doorbroken worden, hoe kun je passend afstemmen op mensen met autisme zodat een positieve ontwikkeling mogelijk is en wat kun je doen om ze te behoeden voor een terugval?

Ik richt me vooral op de mogelijkheden en kansen van mensen met autisme, maar houd wel rekening met hun valkuilen. Samen gaan we op zoek naar wat iemand nodig heeft om zo zelfstandig als mogelijk te kunnen functioneren.


Noëlla Vervloet

Noëlla VervloetIk ben Noëlla Vervloet, B.I.G. geregistreerd HBO verpleegkundige en heb ruim 20 jaar gewerkt als psychiatrische verpleegkundige op een PAAZ. Ik heb daardoor veel kennis van de psychiatrie en medicatie. Daarnaast heb ik geleerd dat er weinig gedrag vreemd is en dat het geen meerwaarde heeft om zo te denken. Belangrijker vind ik het om er achter te komen wat voor functie bepaald gedrag heeft.

Sinds 2011 werk ik als ambulant begeleidster bij Autismepunt. In mijn werkwijze staat een respectvolle benadering hoog in het vaandel. “Ga met de ander om zoals je ook wilt dat er met jou wordt omgegaan.” Jezelf accepteren en zoveel mogelijk regie over je eigen leven, zijn voor mij belangrijke onderwerpen.Leander Westerbeek van Eerten

Leander WesterbeekMijn naam is Leander Westerbeek van Eerten en ik ben bij Autismepunt werkzaam als ambulant begeleider en jobcoach. Naast Autismepunt werk ik ook als trainer bij een aantal andere autismegerelateerde organisaties. Mijn werkervaring ligt met name binnen de arbeidsintegratie en ik heb kwalificaties op het gebied van loopbaanontwikkeling, coaching en psychologie. Ik heb zelf ook de diagnose autisme.

Autisme kwam jaren geleden in mijn leven onder het etiket ‘beperking’, maar na jarenlang worstelen voel ik me niet meer beperkt door mijn autisme, maar houd er wel voortdurend rekening mee.

Aan de hand van bewustwording en zelfinzicht heb ik geleerd steeds beter met mijn autisme om te gaan en ook gebruik te maken van de positieve kanten ervan.

Elk mens ontwikkeld zich en ik haal er veel voldoening uit om een rol te spelen in het proces van bewustwording van mensen met autisme en hun directe omgeving.


Nicole van der Coelen

Nicole NooijenIk ben Nicole van der Coelen en sinds november 2013 werkzaam bij Autismepunt. Ik ben afgestudeerd als psycholoog en heb me tijdens en na mijn studie gespecialiseerd in autisme.

Mijn werkervaring ligt op het gebied van woonbegeleiding, ambulante begeleiding, behandeling en diagnostiek. Ik heb gewerkt met zowel kinderen, jongeren als volwassen. Tijdens begeleidingen vind ik het belangrijk om te kijken hoe iemand in elkaar zit, welke beperkingen iemand ervaart maar vooral welke kwaliteiten iemand heeft. Vooral de kwaliteiten vormen de basis van de begeleiding. Daarnaast vind ik het van belang om naast elkaar te staan en samen te werken richting het doel.


RvC

Autismepunt heeft een Raad van Commissarissen. In de RvC zitten Monique Cappendijk (voorzitter) en Caroline Schipper. Meer info volgt binnenkort op onze nieuwe site.