• Home
  • Over ons
  • Cliëntenraad
Cliëntenraad

Onze Cliëntenraad behartigt de belangen van onze cliënten.

De raad kijkt naar de plannen en het beleid en adviseert de directie.

De cliëntenraad komt vier keer per jaar bij elkaar en bestaat op dit moment uit vier leden. De raad zoekt momenteel nog uitbreiding. Dus ben je cliënt, of nauw betrokken bij een cliënt (bijvoorbeeld als familielid) en wil je jouw ervaringen delen? Neem dan contact op met de Cliëntenraad door een mail te sturen naar  clientenraad@autismepunt.nl).

———————————————————————————–
Informatieplicht van Autismepunt

Eindhoven 09-08-2023

De cliëntenraad van Autismepunt en Autismepunt zelf vinden het van belang dat cliënten geïnformeerd worden over veranderingen / nieuwe ontwikkelingen in de aanlevering van gegevens aan instanties. Onderstaande informatie is alleen van toepassing voor cliënten ouder dan 18 die een behandeltraject volgen.

De Nederlandse Zorgautoriteit wil meer zicht krijgen op de hoeveelheid zorg die patiënten met soortgelijke problematiek nodig hebben. Om dit te kunnen doen, is het noodzakelijk dat Autismepunt informatie aan hen aanlevert. Deze informatie bestaat uit:
– Scores op de HoNOS+-vragenlijst (deze is ingevuld door uw behandelaar en regiebehandelaar)
– Het zorgvraagtype
– De diagnosehoofdgroep
– 3 kenmerken van het zorggebruik in het afgelopen jaar
– Opsommingen van het aantal ontvangen behandelingen per maand.

Autismepunt is verplicht om de informatie aan te leveren en zal dat dan ook doen. Via deze brief willen wij u daarvan op de hoogte brengen. De procedure voor het aanleveren van de gegevens is bekeken door de Autoriteit Persoonsgegevens en goedgekeurd. De Autoriteit Persoonsgegevens is de onafhankelijke toezichthouder die zich sterk maakt voor het recht op bescherming van persoonsgegevens. Tevens zorgen zij dat iedereen zich aan de privacywetgeving houdt.

Privacy in de ggz
Onderstaande informatie is opgesteld door de NZA zelf en deze is terug te lezen op pagina: Privacy in de ggz | Geestelijke gezondheidszorg (ggz) en forensische zorg (fz) | Nederlandse Zorgautoriteit (nza.nl). Ook alle genoemde links zijn hierop terug te vinden.
Krijgt u als patiënt een behandeling in de geestelijke gezondheidszorg? Uw behandelaar kiest dan voor u op basis van zijn of haar expertise een ‘zorgvraagtype’. Dat vertelt in grote lijnen over uw klachten en hoeveel zorg u ongeveer nodig heeft. De behandelaar kiest dit zorgvraagtype na het invullen van een speciaal daarvoor ontworpen vragenlijst. Uw behandelaar geeft informatie over de zorgvraag door aan de NZa. Op de pagina Privacy in de ggz | Geestelijke gezondheidszorg (ggz) en forensische zorg (fz) | Nederlandse Zorgautoriteit (nza.nl) verteld de NZa waarom zij die informatie nodig heeft en hoe zij uw privacy borgen.

Zorgvraagtypes en uw privacy
Het inzicht in zorgvraagtypes helpt volgens de NZa onder andere om de ggz voor iedereen beschikbaar te houden. Dat is belangrijk in deze tijd waarin er lange wachttijden zijn in de ggz. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft hierin een belangrijke rol. Om dat inzicht te krijgen, vraagt de NZa via uw behandelaar informatie over uw zorgvraagtype en behandeling. Wij vragen niet uw persoonlijke gegevens zoals naam, adres, geboortedatum of bsn-nummer. Wij kunnen de informatie over uw zorgvraagtype en behandeling niet aan u persoonlijk koppelen.

Wat als ik mijn informatie niet wil delen?
Dan tekent u deze privacyverklaring samen met uw behandelaar.

Meer weten?
In deze folder leest u wat de NZa over u vraagt.

Voor achtergrondinformatie over de reden voor het opvragen van de informatie door de NZa kunt u kijken op: Autoriteit Persoonsgegevens geeft positief oordeel over uitvraag ggz | Nieuwsbericht | Nederlandse Zorgautoriteit (nza.nl)

Een groep psychiaters en cliënten heeft kritische vragen en onderneemt juridische stappen tegen de NZa. Meer informatie daarover leest u hier: Vraag & Antwoord (vertrouwenindeggz.nl).

Wij hopen u hiermee voldoende geinformeerd te hebben. Mocht u nog vragen hierover hebben, dan kunt u deze bespreken met uw behandelaar of regiebehandelaar.

Met vriendelijke groet,
mede namens de clientenraad,

Anita Willemsen, directeur Autismepunt