image

Prestatieladder sociaal ondernemen (PSO)

De prestatieladder sociaal ondernemen (PSO) meet hoeveel een bedrijf bijdraagt aan werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie (‘socialer ondernemen’). De PSO is ingericht als een prestatieladder met vier niveaus: een aspirant-status en trede 1, 2 en 3. Bedrijven met een PSO-erkenning dragen meer dan gemiddeld bij aan de werkgelegenheid van kwetsbare groepen. Zij doen dat bovendien kwalitatief op een goede manier.”

Autismepunt heeft een PSO erkenning van niveau 3!

Waarom de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)?
Wij vinden, net als u, socialer ondernemen niet meer dan normaal. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken mee op de werkvloer. Het kabinet werkt aan verschillende maatregelen en wetten om de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen in de samenleving te verhogen. Overheid, organisaties en bedrijven creëren samen mogelijkheden zodat zij duurzaam integreren. Om Socialer ondernemen te stimuleren heeft TNO, samen met stichting PSO-Nederland, Start Foundation en andere (MKB)organisaties uit de praktijk, het keurmerk Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) ontwikkeld. De PSO is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een landelijke norm voor Socialer ondernemen.

Wat is socialer ondernemen?
Sociaal ondernemerschap in het kader van de PSO kan zowel op directe als indirecte wijze plaatsvinden:
• Direct door duurzaam werk en kansen te bieden aan mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt;
• Indirect door strategische ketensamenwerking met andere (regionale) sociale werkgevers.

Wat is de PSO?
Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het keurmerk voor organisaties die werkgelegenheid bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De PSO is een (h)erkenning voor organisaties die socialer dan gemiddeld ondernemen. Meedoen biedt voordelen voor iedereen. Meer organisaties creëren kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt én de sociale identiteit van de deelnemende organisatie wordt zichtbaar voor medewerkers, opdrachtgevers, leveranciers en klanten.

Wat meet de PSO?
De PSO meet in welke mate een organisatie duurzaam socialer onderneemt ten opzichte van andere organisaties. Maatstaf is het gewogen aantal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in relatie tot het totale personeelsbestand. Hiernaast toetst de PSO ook of dit op een kwalitatief goede wijze gebeurt. Ook de prestaties van leveranciers en samenwerkingspartners die socialer ondernemen worden inzichtelijk gemaakt en gestimuleerd. De PSO stimuleert dus een ketensamenwerking tussen sociale ondernemers.

Voor meer info zie: http://www.pso-nederland.nl/