image

Re-integratie en jobcoaching

Re-integratie = ondersteuning bij het zoeken naar betaald werk.

Jobcoaching = ondersteuning bij het behouden van betaald werk.


Onze visie op arbeid

Al dan niet betaald, een zinvolle daginvulling is een belangrijke basis in ieders leven! Een zinvolle daginvulling zorgt voor structuur, zelfstandigheid, sociale contacten, status, regelmaat, zingeving en waardering.
Bij Autismepunt geloven we dat een diversiteit aan werknemers een bedrijf zowel leuker als sterker maakt. Daarbij hebben mensen met autisme specifieke talenten. Werkgevers kunnen gebruik maken van deze talenten, als ze bereid zijn rekening te houden met hun anders zijn, oftewel hun specifieke handleiding.

Waarmee men rekening dient te houden is per persoon anders, er zijn wel een aantal veel voorkomende kenmerken:

  • Mensen met autisme zijn vaak gedreven, maar kunnen minder goed tegen (werk)druk.
  • Mensen met autisme werken vaak heel secuur. Hierdoor leveren ze een hoge kwaliteit, maar hebben ze een lager werktempo.
  • Voor de meesten is een volledige werkweek te veel en is parttime werken meer passend.

Net als andere mensen willen mensen met autisme, het liefst een betaalde baan en wij vinden dat zij die kans ook verdienen.
Een andere manier van informatie verwerken heeft voor- en nadelen. Mensen met autisme zijn detaildenkers, ze nemen veel waar, maar zitten daardoor ook eerder vol.
Omdat mensen met de diagnose autisme verhoogd kwetsbaar zijn, is het van belang om samen te kijken welk vangnet er beschikbaar is. Vanwege de nieuwe regels binnen het UWV en de Gemeentes, is de weg naar een goed vangnet veranderd. Ook bij die zoektocht, kunnen wij ondersteuning bieden.

Autismepunt en werk
Team arbeid van Autismepunt is volledig gespecialiseerd in de combinatie autisme en arbeid. Als bedrijfsartsen op zoek zijn naar specialistische begeleiding op het gebied van arbeid en autisme, weten ze Autismepunt te vinden. Autismepunt heeft ook goede contacten met de gemeentes.

Re-integratie
Re-integratiediensten kunnen worden ingekocht door UWV, gemeente of werkgevers. Wanneer u in aanmerking komt voor een uitkering via het UWV, kan het UWV een re-integratietraject voor u inzetten. U kunt dan gebruik maken van een IRO (Individuele Re-integratie Overeenkomst).
Dit betekent dat u zelf kiest voor een re-integratiebedrijf en daarmee voor de ondersteuning die het best bij u past. Samen met het door u gekozen bedrijf maakt u een re-integratieplan. Dit plan wordt bekeken door het UWV werkbedrijf en als zij akkoord gaan, sluit het UWV een overeenkomst voor dat plan, met het betreffende re-integratiebedrijf. Ook blijft het UWV het plan volgen.
Een groot voordeel van de IRO is, dat u veel zelf kunt bepalen en de re-integratie. kunt toespitsen op uw mogelijkheden en persoonlijke situatie. Door de expertise van Autismepunt, zou u de re-integratie parallel kunnen laten lopen aan de andere zorg, die eventueel al geboden wordt.
Ook de gemeente kan re-integratiediensten bij Autismepunt voor u inkopen. De mogelijkheden zijn per gemeente verschillend en worden individueel beoordeeld.
Wanneer u een betaalde baan hebt en door ziekte uitvalt, is uw werkgever verantwoordelijk voor uw re-integratie. Dit kan zijn begeleiding bij terugkeer binnen uw eigen werk, begeleiding naar een andere functie binnen hetzelfde bedrijf of ondersteuning bij het zoeken naar een baan bij een andere werkgever.
Voor gespecialiseerde hulp kan uw werkgever Autismepunt inschakelen.

Jobcoaching
Jobcoaching is bedoeld om mensen met een arbeidshandicap te ondersteunen bij begeleiding op het werk en bij het behouden van werk. De regeling kan door elke werknemer met arbeidsbeperkingen worden aangevraagd bij het UWV. Er moet wel sprake zijn van een arbeidsovereenkomst met een werkgever. Het UWV bepaalt of u in aanmerking komt.
In beide gevallen maakt u met de jobcoach een inwerk- en begeleidingsplan voor de werkplek dat op uw situatie is afgestemd. De jobcoach kan uw dienstverband ook voorbereiden met de werkgever en collega’s en kan voorlichting geven over autisme en/of over de dingen waarbij u ondersteuning wilt. De begeleiding kan zich richten op het werk zelf maar ook op de aansturing, sociale contacten en arbeidsomstandigheden. Jobcoaching is erop gericht dat u in uw baan uiteindelijk zelfstandig kunt functioneren. Het aantal uren begeleiding kan jaarlijks worden afgebouwd tot het doel van zelfstandig werken is bereikt.
Autismepunt kan u ondersteunen bij het aanvragen van re-integratie en jobcoaching.

Sociale activering
Autismepunt is door het UWV gekwalificeerd om sociale activering uit te voeren.
Betreft alle activiteiten die een bijdrage leveren aan het verminderen van de afstand tot en het weer verkrijgen van aansluiting met de arbeidsmarkt. Sociale activering ligt nog voor een IRO. Het opdoen van ritme, regelmaat en arbeidsgewenning helpt de klant weer aansluiting met de arbeidsmarkt te krijgen. Sociale activering is voor klanten met een WGA- Wajong- of Ziektewet-uitkering.

Diensten die Autismepunt aanbiedt zijn:

  • Consultatie
  • Re-integratie trajecten (spoor 1 & 2)
  • Outplacement
  • Diagnose en behandeling
  • Belastbaarheidsonderzoek
  • Assessment
  • Jobcoaching

© Annette van de Laar