image

Arbeid

In team arbeid werken 11 jobcoaches met ieder hun eigen expertise. Wie dat zijn kunt u zien bij ‘teams’. Samen hebben zij een groot netwerk waar onze cliënten gebruik van kunnen maken. Bedrijven uit de regio weten ons ook goed te vinden met hun vragen over autisme en werk. De ruime ervaring van onze jobcoaches staat garant voor een deskundige begeleiding bij de (r)entree op de arbeidsmarkt. Vragen als: ‘hoe kom ik aan werk’, ‘hoe blijf ik aan het werk’, of ‘hoe kan ik terugkeren in het werk’ zijn bij ons in goede handen

Onze visie op arbeid
Bij Autismepunt geloven we dat iedereen recht heeft op werk en dat een diversiteit aan werknemers een bedrijf zowel leuker als sterker maakt. Daarbij hebben mensen met autisme specifieke talenten. Werkgevers kunnen gebruik maken van deze talenten als ze bereid zijn rekening te houden met hun ‘anders denken’.

Ofschoon niet voor iedereen van toepassing zien wij vaak:

 • Mensen met autisme zijn vaak gedreven, maar kunnen minder goed tegen (werk)druk.
 • Mensen met autisme werken vaak heel secuur. Hierdoor leveren ze een hoge kwaliteit, maar hebben ze een lager werktempo.
 • Voor de meesten is een volledige werkweek te veel en is parttime werken meer passend.

Een andere manier van informatie verwerken (autisme) biedt kansen en brengt risico’s met zich mee. Mensen met autisme zijn detaildenkers, ze nemen veel waar, maar zitten daardoor ook eerder ‘vol’. Omdat mensen met autisme verhoogd kwetsbaar kunnen zijn, is het van belang om samen te kijken welk vangnet er beschikbaar moet zijn op ‘t werk. Ook bij die zoektocht kunnen wij ondersteuning bieden.

Autismepunt heeft goede contacten met het UWV (afdeling voorzieningen en re-integratiediensten), de gemeente Eindhoven, omliggende gemeentes, de sociale wijkteams, bedrijfsartsen en zorginstellingen in de regio. Daarnaast werken we samen met afdeling Leerplicht Plus, Ergon en het Participatiebedrijf. In het onderwijs o.a. met het Summa College en Fontys Hogescholen. Ook gerenommeerde grote en kleine bedrijven uit de regio weten ons te vinden met hun vragen over autisme met betrekking tot hun werknemers.

Diensten die team arbeid aanbiedt:

 1. Beeldvormingstraject & onderwijs- en beroepskeuze.
 2. Sociale activering
 3. Re-integratietrajecten
 4. Jobcoaching
 5. Consultatie, Advies en Voorlichting

Beeldvormingstraject & onderwijs- en beroepskeuze
Autismepunt werkt volgens de KIRA methode om tot een goede beeldvorming te komen. De methode helpt om antwoorden te formuleren op vragen als: ‘Wat wil ik, wat kan ik, wat kan ik aan, wat heb ik nodig om mijn werk goed te kunnen doen, wat zijn mijn wensen en drijfveren’? KIRA is een methode voor arbeidstoeleiding voor mensen met autisme. Dat maakt dat gedurende de beeldvorming, naast de vragen over arbeid, altijd het autisme wordt meegenomen in het gesprek. Aan het eind van het beeldvormingstraject volgt een verslag waarmee u de volgende stap kunt zetten richting de arbeidsmarkt, onderwijs of dagbesteding.

Zo nodig maken we ook gebruik van Icares beroepskeuze- en capaciteitentesten en zetten we stages of werkervaringsplekken in om de beeldvorming compleet te maken.

Een aantal jobcoaches van Autismepunt zijn gedetacheerd bij het Summa College. Dat kan zijn als adviseur passend onderwijs of als jobcoach.

Als iemand nog geen startkwalificatie heeft gehaald maar dit wel wil én tussen 18 en 23 jaar is zijn er soms mogelijkheden vanuit Leerplicht Plus. Deze jongeren kunnen loopbaanbegeleiding krij­gen bij het vinden van een opleiding of een leer- werktraject. In geval van autisme kan Leerplicht Plus de begeleiding bij Autismepunt neerleggen.

Uw contactpersoon van het sociaal wijkteam kan u daar meer over vertellen.

Sociale activering
Autismepunt is door het UWV gekwalificeerd om Werkfit trajecten uit te voeren. Het betreft alle activiteiten die een bijdrage leveren aan het verminderen van de afstand tot en het weer verkrijgen van aansluiting met de arbeidsmarkt. Werkfit maken is voorliggend aan een traject Naar Werk. Het opdoen van ritme, regelmaat en arbeidsgewenning helpt weer aansluiting met de arbeidsmarkt te krijgen. Beeldvorming is ook altijd onderdeel van een sociale activeringstraject. Werkfit is voor mensen met een WGA (WIA)- Wajong- of Ziektewetuitkering.

Ook via uw gemeente zijn er soms mogelijkheden voor een sociaal activeringstraject. Dit is per gemeente verschillend. Uw gemeente of contactpersoon bij het sociaal wijkteam kan u hier meer informatie over geven.

Re-integratie
Re-integratiediensten kunnen worden ingekocht door het UWV, gemeente of werkgevers.

Wanneer u in aanmerking komt voor een Wajong, een WIA of een ZW-uitkering kan het UWV een re-integratietraject voor u inzetten. U kunt dan gebruik maken van een traject Naar werk. Neem hiervoor contact op met uw arbeidsdeskundige. U kiest na overleg met de arbeidsdeskundige zelf voor een re-integratiebedrijf en daarmee voor de ondersteuning die het best bij u past. Samen met het door u gekozen bedrijf maakt u een re-integratieplan. Dit plan is op maat en wordt toegespitst op uw persoonlijke situatie. Het re-integratieplan wordt bekeken door het UWV en als zij akkoord gaan geeft het UWV de opdracht te starten met de re-integratie. Ook de gemeente kan re-integratiediensten bij Autismepunt voor u inkopen. De mogelijkheden zijn per gemeente verschillend en worden individueel beoordeeld door uw gemeente. Neem daarvoor contact op met uw contactpersoon bij het sociaal wijkteam. Wanneer u een betaalde baan hebt en door ziekte uitvalt, is uw werkgever verantwoordelijk voor uw re-integratie. Dit kan zijn:

 • begeleiding bij terugkeer binnen uw eigen werk
 • begeleiding naar een andere functie binnen hetzelfde bedrijf (Spoor 1) of
 • ondersteuning bij het zoeken naar een baan bij een andere werkgever (Spoor 2)

Voor deze gespecialiseerde coaching kan uw werkgever Autismepunt inschakelen.

Outplacement 
Outplacement is begeleiding die bij ontslag aangeboden kan worden door de werkgever om u te begeleiden naar een andere, passende baan buiten het bedrijf. Autismepunt biedt deze begeleiding ook. Specialistische begeleiding en coaching vergroot de kansen van de werknemer op een passende baan in de toekomst.

Jobcoaching
Jobcoaching is bedoeld om mensen met een arbeidshandicap te coachen op het werk en bij het behouden van hun baan. De regeling kan door elke werknemer met een arbeidsbeperking worden aangevraagd bij het UWV of bij de gemeente. Er moet wel sprake zijn van betaalde arbeid en van een arbeidsovereenkomst met een werkgever. Het UWV of de gemeente bepaalt of u in aanmerking komt.

In beide gevallen maakt u met de jobcoach een inwerk- en begeleidingsplan voor de werkplek die op uw situatie is afgestemd. De jobcoach kan uw dienstverband ook voorbereiden met de werkgever en collega’s en kan voorlichting geven over autisme en/of over de dingen waarbij u ondersteuning wilt. Daarnaast kan de jobcoach met u en de werkgever zoeken naar een op maat gemaakte functie (jobcarving) De begeleiding kan zich richten op het werk zelf maar ook op de aansturing, sociale contacten, communicatie en arbeidsomstandigheden. Jobcoaching is erop gericht dat u in uw baan uiteindelijk zo zelfstandig mogelijk kunt functioneren. Het aantal uren begeleiding kan jaarlijks worden afgebouwd tot het doel van zelfstandig werken is bereikt.

Autismepunt kan u ondersteunen bij het aanvragen van jobcoaching.

Autismepunt heeft contracten met de volgende gemeentes
Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Nuenen, Son en Breugel, Waalre, Cranendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard, Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel-de Mierden, Gemert-Bakel, Laarbeek, Helmond, Deurne, Asten, Someren, Best, Oirschot en Veldhoven.

Wanneer Autismepunt geen contract heeft met uw gemeente kunt u met een PGB toch bij ons terecht voor gespecialiseerde zorg.

Autismepunt is gevestigd in Eindhoven en vooralsnog is deze regio ook ons werkgebied.

Wanneer u meer informatie wil inwinnen over bovenstaande kunt u rechtstreeks contact opnemen met een jobcoach van Autismepunt via arbeid@autismepunt.nl

Geeft u dan concreet aan wat uw vraag is en op welke manier we met u in contact kunnen komen.

© Annette van de Laar & Marieke Seesing