image

Commissaris

Vacature: Autismepunt te Eindhoven zoekt
commissaris met ervaring in de zorg

Autismepunt is een zorgaanbieder die volledig is gespecialiseerd in autisme en het gehele pakket van begeleiding, re-integratie, jobcoaching, begeleid wonen, diagnostiek en behandeling in huis heeft.

Onze uitgangspunten zijn:

 • Eigen kracht: Inzetten op kwaliteiten en mogelijkheden.
 • Eigen regie: Goed luisteren naar wat iemand wil en nodig heeft om te kunnen functioneren.
 • Normaal doen: Mensen met autisme zijn vooral gewoon mensen.

Autismepunt heeft momenteel zo’n 400 cliënten en 60 medewerkers, waarvan 10 zelf de diagnose autisme hebben.

Autismepunt is opgezet door Alex Henkelman en Anita Willemsen. Zij vormen samen de directie van het bedrijf. Conform de statuten van het bedrijf en de regelgeving van WTZI is er een Raad van Commissarissen die toezicht houdt op het beleid van het bedrijf. Autismepunt hanteert de Zorgbrede GovernanceCode.

Gezien de snelle groei van de laatste jaren en de veranderingen in de zorg, zoekt Autismepunt een nieuwe commissaris met specifieke ervaring in de zorg en met de recente transities in de financiering van de zorg.

De Raad van Commissarissen vergadert ongeveer vier a vijf maal per jaar. De Raad van Commissarissen zal over de gehele breedte van het bestuur “op afstand” toezicht moeten kunnen houden. De volgende zaken zijn daarom van belang voor commissarissen van Autismepunt:

 • Affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van Autismepunt.
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling (zonder zakelijk belang, vrij van last en ruggespraak en als persoon) en derhalve worden eventuele nevenfuncties inzichtelijk gemaakt.
 • Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Algemene aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten en ervaring.
 • Het vermogen en de attitude om de directie met raad en als klankbord terzijde te staan.
 • Het vermogen om het beleid van Autismepunt en het functioneren van de directie te toetsen.
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Autismepunt stellen.
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen.
 • Beschikken over een breed netwerk, regionaal, eventueel landelijk. Bereidheid tot
  inzet van dit netwerk.
 • Goed in staat hoofd- en bijzaken te onderscheiden.
 • Inzicht in strategische afwegingsprocessen.
 • Kennis en ervaring met bestuurlijke besluitvormingsprocessen.
 • Het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de directie voorgelegde aangelegenheden.
 • Bereid en in staat zijn vrijwel alle vergaderingen bij te wonen en zich daarop voor te bereiden.

Voor meer informatie kan er contact opgenomen worden met Anita Willemsen, anitawillemsen@autismepunt.nl